Українська (Ukrainian) English Русский (Russian)

ОГОЛОШЕННЯ

Всі оголошення

Останні новиниСтудентка 3 курсу факультету комп’ютерних наук Вікторія Савицька взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Математичні науки». Захід відбувся 31 березня та 1 квітня 2016 року у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. М. Коцюбинського.Нещодавно успішно завершився ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини» у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, в якому брали участь представники нашого університету.

Архів новин

Про нас пишуть

Вечером в среду, 16 декабря, в художественной галерее Черноморского государственного университета имени Петра Могилы состоялось открытие выставки «Обо всем понемногу». Автор всех представленных работ — Надежда Темерова, художник-постановщик Николаевского академического художественного русского драматического театра. Это далеко не первая выставка в ее творческой биографии, но первая, которая проходит за стенами русдрама.

Ректор ЧГУ имени Петра Могилы Леонид Клименко рассказал, как на поступление в вузы влияет внутриполитическая ситуация в стране

В редакции «Николаевских новостей» состоялся брифинг с участием ректора Черноморского государственного университета имени Петра Могилы Леонида Клименко и начальника отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации Александра Садовского.

Архів статей

Відкритий доступ

Відкритий доступ до баз даних наукової інформації

Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості наукових публікацій. Наукометрична база даних це також пошукова система, яка формує статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій."Міжнародна" база - це база, що індексує статті і видання багатьох країн.

Велику кількість пропонованих світовою мережею баз даних можна умовно поділити по деяких ознаках.

Вони поділяються на:

Комерційні-некомерційні

За платню-безкоштовні

Закриті-відкриті

Повнотекстові-реферативні

Або за видами:

Сервіси,портали,директорії,видавництва

Бібліотеки

Каталоги

Тенденції економіки сучасного інформаційного суспільства такі,що рушійною силою інноваційного розвитку суспільства стає наука. Поширення і просування наукових досягнень здійснюється через інформаційні канали(ЗМІ,інтернет,мобільні технології)

Наукометричні БД є основними осередками трансформації знань і каналами подальшого застосування наукових результатів як головної інформаційної та соціальної характеристики країни,університету,наукового колективу або окремого науковця.

Сьогодні рівень наукомісткості та досконалості систем різного призначення визначено в світі як ключовий механізм формування конкурентоспроможності держави та бізнесу.

Тому пріоритетною задачею є спонукання науковців до публікації результатів своїх досліджень у зарубіжних журналах або у виданнях України,включених до зарубіжних наукометричних баз.

Знаковою подією в розвитку зазначених процесів стала так звана Будапештська ініціатива відкритого доступу (ВД), яка визначила відкритий доступ як "..доступність через публічний Інтернет, що дає змогу будь-якому користувачеві читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, шукати чи через посилання зв'язуватися з повними текстами статей, використовувати їх для індексування чи будь-яких інших законних цілей без фінансових, юридичних чи технічних бар'єрів, крім тих, що пов'язані з доступом до Інтернет..".

Відкритий доступ — це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі , здійснюваний переважно до рецензованих науково-дослідних журналів Перша важлива міжнародна згадка про відкритий доступ (англ.Openaccess (OA) міститься в Будапештській Декларації відкритого доступу у лютому 2002 р.. За нею слідували заява Біфезда у червні 2003 р. і Берлінська декларація про відкритий доступ до наукових та гуманітарних знань у жовтні 2003 р..Поняття відкритого доступу широко обговорюється серед дослідників, вчених, працівників бібліотек наукових співробітників, фінансистів, державних службовців та видавців.

Попри те, що існують суттєві переваги відкритого доступу, досі йдуть дискусії щодо надійності та економічних вигод моделі. У світі встановилася практика, згідно з якою існують два шляхи до відкритого доступу: золотий – через журнали відкритого доступу, і зелений – через архіви (репозитарії) відкритого доступу. В наш час в Україні маємо майже 40 репозитаріїв і понад 1650 журналів, представлених у системі ВД. 1. Депонування (також відомо як «зелений» шлях до відкритого доступу, чи самоархівування ) — дослідники розміщують свої вже опубліковані статті в репозитарії — відкритому тематичному чи інституційному електронному архіві. Депозит може бути оформлений у вигляді статті, що пройшла рецензування, або у вигляді препринту. Репозитарії також розміщують інші типи наукових та навчальних документів: дисертації, тези, наукові звіти, презентації, дані, зображення та ін. Депонування було вперше запропоноване як загальна практика в 1994 Стівеном Гарнардом, хоча вчені-комп'ютерники спонтанно депонувалися на анонімнихFTP-архівах принаймні з 1980-их рр..(наприклад,CiteSeer), а фізики з початку 1990-х рр.. в мережі (наприклад, arXiv). 2.Публікація в журналах, що знаходяться у відкритому доступі («золотий шлях») робить матеріали доступними в режимі реального часу негайно. Журнал відкритого доступу працює за відмінною від передплати моделлю: всі витрати на створення такого журналу та організації доступу несе автор статті та інституція, де він працює тощо, кінцевий користувач отримує доступ до журналу безкоштовно. Основна причина, з якої автори розміщують власні праці у відкритому доступі — збільшення показника важливості .

Існує ряд досліджень, які свідчать про суттєве зростання індексів цитування на статті, розміщені у відкритому доступі.Дослідження оплачуються дослідницькими фондами, опублікована стаття — це швидше звіт про виконану роботу, аніж об'єкт доходу. Чим більше використовується, цитується стаття, тим більше посилань робиться на неї і тим більше робіт грунтується на ній, тим краще для дослідження та кар'єри самого дослідника.Таким чином, світова система відкритого доступу надає можливість безоплатної комунікації учених, при цьому за науковцями зберігаються авторські права та створюються засади для більш активного цитування їхніх праць, оскільки вони стають доступними для світового загалу користувачів. Важливим при реалізації системи ВД є також використання безоплатного программного забезпечення з відкритим кодом.

Прикладом вільно доступної пошукової системи є Google Scholar, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. GoogleScholar містить статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених.В результаті пошуку формується список, в якому джерела (статті, книги, дисертації) розташовані залежно від місця публікації, ким створений документ, по частоті цитування і як недавно був процитований документ. Пошукова система GoogleScholar повідомляє користувачеві назву, фрагмент тексту і гіперпосилання на документ. Посилання на безкоштовні повні тексти публікацій мають позначки [PDF]. GoogleScholar містить відомості не лише про онлайнові, але і про друкарські статті. У списку результатів пошуку офлайнові статті мають позначку [Citation]. За гіперпосиланням «Citedby ..» можна отримати відомості про те, скільки і які саме документи посилаються на конкретну публікацію в межах бази даних. У списку результатів може бути декілька посилань на матеріали, що відносяться до однієї і тієї ж статті.

Пошукові системи

 • BASE (http://www.base-search.net) – одна з найпотужніших систем пошуку академічних ресурсів відкритого дос­тупу, що підтримується бібліотекою Університету Білефельда (Німеччина).
 • CiteSeerx (http://citeseer.ist.psu.edu/index) – потужна пошукова система, електронна бібліотека та репозитарій повних текстів наукових публікацій з комп'ютерних наук та інформатики.

· Google Scholar (http://scholar. google.com.ua/) – повнотекстовий пошук наукової літератури за різними галузями знань.

 • Google Patents (http://www.google.com/?tbm=pts) – база повних текстів патентів, надана американською фірмою USPTO.
 • WorldWideScience.org (http://worldwidescience.org/) – глобальна наукова пошукова система.

Репозитарії

Інституційний репозитарій — електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в установі. Основні особливості інституційного репозитарію: забезпечення відкритого доступу до результатів наукових досліджень , які проводяться в університеті, через самоархівування ; доступ до наукових досліджень університету для світової спільноти; зосередження матеріалів в одному місці; Інституційні репозитарії частково пов'язані із поняттям електронної бібліотеки — тобто, збору, зберігання, класифікації, каталогізації і забезпечення доступу до цифровогоконтенту, аналогічні до функцій звичайних бібліотек. Використання та розвиток репозитарію вигідне: Для кожного науковця підвищення індексу цитувань праць; постійне та тривале зберігання; збереження авторських прав .

Для Університету: підтримка наукової діяльності ; підвищення якості наукової комунікації; підвищення рейтингу; відкритий доступ до досліджень.

Гарвестер української наукової інформації - можливість одночасного пошуку в усіх 19 зареєстрованих депозитаріях України (понад 25 тис. одиниць статей, розділів книг, дисертацій тощо). Цей ресурс розроблений та впроваджений Житомирським державним університетом ім. І. Франка в рамках виконання проекту "Електронна бібліотека вищого закладу освіти інтегрована в Європейські освітньо-наукові бібліотечні системи" та є власністю Міністерства освіти і науки (МОН) України.

ELibUkr-OA - мультидисциплінарний відкритий електронний архів для українських вчених, який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до результатів досліджень (статті, навчальні матеріали, презентації тощо) українських науковців. Кожен бажаючий після реєстрації має змогу розміщувати повні тексти власних публікацій.

Українські репозитарії

eKhNUIR — електронний архів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Інститут програмних систем Національна академія наук України

eKMAIR — електронний архів Національного університету „Києво-Могилянська академія“

ELARTU - Репозитарій Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя

Електронний науковий архів НТБ НУ «Львівська політехніка»

Цифровий репозиторій ХНУМГ ім.О.М.Бекетова

eSevNTUIR — репозитарій Севастопольського національного технічного университету

eDonNUIR — електронний архів Донецького національного університету

eSSUIR — електронний архів Сумського державного університету

eUABIR - Інституційний репозитарій Української академії банківської справи Національного банку України

iRKNEU — інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана»

elONUar — електронний архів-репозатарій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

eEast-UkrNUIR — інституційний репозіторій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

Репозитарій Харківського національного медичного університету

eNUFTIR – Електронний архів Національного університету харчових технологій

Електронна бібліотека України ELibUkr

eIRPSTU - електронний архів Приазовського державного технічного університету

Электронный архив Таврического национального университета

eNTUKhPIIR - Цифровой репозитарии Национального технического университета "Харьковский политехнический институт"

eNULAUIR - Електронний архів-репозитарій Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

eaDonNTU — Електронний архів Донецького національного технічного університету

Інституційний репозитарій Керчинського державного морського технологічного університету

eSNUIR — Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

ARRChNU — інституційний репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

AeaNUPh - Електронний архів Національного фармацевтичного університету

IRPNPU - Електронний архів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

ЖУРНАЛИ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Наукова періодика України - Портал Національної бібліотеки України ім.. В.І. Вернадського. НАН України надає відкритий доступ до 1535 наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні

eLIBRARY.RU - це найбільший російський інформаційний портал в галузі науки, технології, медицини та освіти, що містить реферати і повні тексти понад 12 млн наукових статей і публікацій. На платформі eLIBRARY.RU доступні електронні версії більше 1900 російських науково-технічних журналів, в тому числі понад 900 журналів у відкритому доступі. Є порталом, що здійснює проект «Російський індекс наукового цитування»

Directory of Open Access Journals (DOAJ) -

EconPapers - колекція матеріалів економічного напрямку: статті з журналів (490 тис., з них близько 430 тис. – у вільному доступі), книги (6 тис., з них близько 1,5 тис. – у вільному доступі), програмне забезпечення.

EEVL's Ejournal Search Engines (Едінбург) - реферати, статті з електронних журналів (різні галузі техніки, математика)

E-Journals.org - база посилань на сайти електронних журналів світу з багатьох галузей наук (релігія, медицина, соціологія, історія, економіка тощо).

Elektronische Zeitschriftenbibliothek - електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету Регенсбурга. Понад 15 тис. безкоштовних публікацій.

HighWire Press - д епозитарій підрозділу бібліотеки Стенфордського університету. Понад 1 тис. журналів, 1,8 млн. повнотекстових рецензованих статей у вільному доступі.

Hindawi - Hindawi Publishing Corporation – видавнича корпорація, яка охоплює понад 100 рецензованих журналів відкритого доступу з усіх основних сфер науки, техніки й медицини.

Ingenta - багатогалузева бібліографічна база; пропонує доступ до понад 28 тис. наукових журналів із широкими пошуковими можливостями.

InTech - видавець журналів та книг відкритого доступу з різних галузей науки, техніки. У видавництві публікуються понад 20 000 авторів найкращих університетів світу.

IPL - Internet Public Library - близько 3000 електронних журналів з багатьох галузей знань.

J-STAGE - понад 500 наукових журналів (близько 250 тисяч статей) з різних галузей знань.

OpenDOAR - каталог журналів відкритого доступу. Надає доступ до наукових і академічних журналів по всіх галузях знань. Повнотекстовий пошук статі можливий по більш ніж 1100 найменуваннях журналів.

RePEc - відкритий Архів з економіки та суміжних дисциплін, створений з метою розповсюдження результатів світових наукових досліджень. Містить посилання понад 340 тис. статей, 2700 книг понад 16 тис. науковців.

Springer & Kluwer Academic Journal Searching - реферативно-бібліографічна база, що містить понад 1200 журналів видавництва Springer та Kluwer.

Температура в аудиторіях

Історія і політика без міфів.


 • ПН TV Політичні еліти України (Котляр Ю. В. , Шевчук О. В.)

 • ПН TV Гендерна рівність (Іовчева А. М.)

 • ПН TV Про голод і канібалізм (Погромський В. О.)

 • Історія звязків Південної України (Вовчук Л. А.)

 • Громадянське суспільство (Іванов М. С. )

 • Україна і геополітика (Чупрін Р. В.)

 • Хто зрадник Мазепа чи Петро І Шевченко Н В

 • Як Росія нищила Україну

 • Звідки з'явилась Україна

 • Армія і народний рух в боротьбі за українську державність
 • Відео архів ЧДУ


 • 15.07.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 11.06.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 27.05.2015 Круглий стіл в ЧДУ

 • 26.05.2015 Презентація книги Андрія Новака

 • 25.05.2015 Посмертна виставка Зебека

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ (ТВ)

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ

 • 12.03.2015 Наталія Дзюбенко-Мейс в ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.03.2015 Виставка Сергія Шаповалова

 • 12.02.2015 Дискусія про безпеку України

 • 06.02.2015 Факультет Соціології

 • 05.02.2015 Інститут інженерії

 • 03.02.2015 У ЧДУ ім. П. Могили інваліди здобули нову спеціальність

 • 02.02.2015 Відкриття Центру соціально психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування

 • 02.02.2015 Курси в ЧДУ ім Петра Могили

 • 02.02.2015 Куди піти вчитись

 • 02.02.2015 Типовий студент політолог

 • 02.02.2015 Коротко про головне

 • 27.01.2015 Добрий вечір Григор'єва

 • 20.01.2015 ЧДУ відзначив 19 років

 • 19.01.2015 Розмова Хоржевська Клименко

 • 15.01.2015 Художники за неподільну Україну

 • 11.12.2014 Перепідготовка військовослужбовців

 • 04.12.2014 Благодійний ярмарок на допомогу військовим

 • 02.12.2014 Як вузи беруть на бюджет дітей бійців АТО

 • 18.11.2014 Тиждень європейської якості в ЧДУ

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 30.10.2014 Уроки європейців для України в ЧДУ

 • 30.10.2014 Незвичайний спектакль у ЧДУ ім. П. Могили

 • 27.10.2014 Творчість студентів могилянки у галузі телебачення

 • 16.10.2014 День відкритих дверей

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС 2

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС

 • 23.09.2014 Європа у валізі

 • 18.09.2014 Навчання людей з інвалідністю

 • 18.09.2014 Збір коштів на ремонт БТРів

 • 11.09.2014 Зустріч студентіва ЧДУ з литовськими журналістами

 • 11.09.2014 Виставка Анатолія Шаповалова

 • 16.08.2014 Сюжет про: ЧДУ імені Петра Могили

 • 01.07.2014 ЧДУ імені Петра Могили

 • 03.06.2014 Леонід Клименко у програмі "Добрий вечір"

 • 18.05.2014 День відкритих дверей

 • 29.04.2014 Політологи в ЧДУ

 • 15.04.2014 Польська делегація у ЧДУ ім. П. Могили

 • 10.04.2014 Посол Латвії у ЧДУ ім. П. Могили

 • 31.03.2014 Соціальний проект студентів соціології

 • 13.03.2014 Нова лабораторія в ЧДУ ім. П. Могили

 • 02.03.2014 Клименко на антивоенном митинге

 • 20.01.2014 День відкритих дверей

 • 13.02.2014 Виставка братів Поздєєвих

 • 11.02.2014 Випуск першої групи інвалідів

 • 06.02.2014 День Кар’єри

 • 30.01.2014 Майстер-клас у ЧДУ ім. П. Могили

 • 23.01.2014 Вахтанг Кіпіані презентує книжки в ЧДУ ім. П. Могили

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-2.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування.

 • 03.12.2013 Перепідготовка військовослужбовців у ЧДУ

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську 2

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську

 • 14.11.2013 Круглий стіл: дискусія щодо євроінтеграції

 • 14.11.2013 Виставка Володимира Тарабанова

 • 12.11.2013 Відкриття інституту полоністики

 • 07.11.2013 Брати Капранови в ЧДУ ім. П. Могили

 • 22.10.2013 Науково-практична конференція в ЧДУ

 • 22.10.2013 Концерт Ігоря Жука

 • 17.10.2013 Наукові школи ЧДУ

 • 17.10.2013 Виставка миколаївських художників

 • 15.10.2013 ЧДУ: 10 років кафедрі

 • 10.10.2013 ЧДУ: день відкритих дверей

 • 08.10.2013 ЧДУ: працевлаштування випускників

 • 17.09.2013 ЧДУ посол ЕС

 • 01.09.2013 День знань

 • 01.08.2013 Зустріч з інвалідами

 • 04.07.2013 Могилянка бакалаври

 • 02.07.2013 Центр вивчення корейської мови

 • 21.06.2013 Могилянка екологічний аудит

 • 28.05.2013 Могилянка наукова конференція

 • 23.05.2013 Виставка сучасних ікон

 • 19.05.2013 День відкритих дверей.

 • 18.05.2013 Фільм про науку в ЧДУ ім. П. Могили

 • 16.05.2013 Європа у валізі

 • 26.04.2013 Науковий семінар, присвячений 27 річниці аварії на ЧАЕС

 • 25.04.2013 Американська карикатура

 • 18.04.2013 Генеральный консул Грузії

 • 01.04.2013 Виступ студента юридичного факультету ЧДУ ім. Петра Могили Андрія Климовича на навчальних засіданнях Європейського кримінального суду

 • 26.03.13. Всеукраїнська науково-практична конференція

 • 21.03.13. Вікіпедія в Могилянці

 • 21.03.13. Виставка Ганни Стефановської

 • 01.03.2013 День Кар’єри

 • 27.02.2013 Виставка Юрлова

 • 27.02.2013 Нарада проректорів та заступників директорів вищих навчальних закладів

 • 07.03.2013 День Інституту філології

 • 22.02.2013 Програма присвячена 50-річчу професора Пронкевича О. В.

 • 19.02.2013 Приїзд Генерального консула Болгарії

 • 17.02.2013 День відкритих дверей

 • 09.02.2013 Чемпіонат з академічного веслування на тренажерах

 • 29.01.2013 Чужих дітей не буває

 • 27.01.2013 Різдвяна виставка

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу "Так ТВ"

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу

 • 02.11.2012 Фотовиставка "Спорт" - галерея

 • 30.10.2012 Конгрес Європейські студенти

 • 11.10.2012 Галерея - Виставка Артим

 • 09.10.2012 Вручення дипломів держслужбовцям

 • 02.10.2012 Регата "Кубок Чорного моря"

 • 27.09.2012 Галерея - Виставка Мартинова

 • 25.09.2012 Захист магістрів держслужби

 • 11.09.2012 Добролевский - 80 років

 • 23.11.2011 День кар'єри

 • Листопад - Грудень 2011 Еколого-медичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет Соціології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет економічних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Інститут філології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет комп'ютерних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет політичних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Юридичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • 13.12.2011 ІГУ (відкрита лекція Стівена Харріса,доктора державного управління професора Школи Публічної політики та Адміністрування Карлетоньского університету м.Оттава,Канада).

 • 12.12.2012 На базі ЧДУ ім. Петра Могили відкриється унікальна науково-освітня лабораторія «Microchip».

 • 09.12.2011 Круглий стіл до дня захисту прав людини

 • 16.11.2011 Посвята студентів першокурсників фак-та соціології

 • «Добрий вечір» Трунов Олександр Миколайович, к.т.н., доцент, перший проректор, проректор з навчальної і виховної роботи.

 • 02.03.2012 Виставка Леоніда Ящеко.

 • 18.03.2012 Зустріч ректора, Л.П.Кліменко з майбутніми студентами.

 • 20.03.2012 З 20 по 23 березня Чорноморський державний університет імені Петра Могили відвідав заступник декана місіонерського факультету православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету священик Олексій Лимарєв.

 • 03.04.2012 «Автопортрет» Віктор Гожий.

 • 22.04.2012 Круглий стіл «Влади і громади»

 • 27.03.2012 Фулбрайт. Відкрита лекція фахівця з афро-американській літературі, професора американістики University of West Florida (Pensacola, FL), автора низки статей з інтелектуальної історії та культурі США 20-го століття Марка Джеймса.

 • Конвокація магістрів ЧГУ

 • 15.03.2012 У ЧДУ ім. П. Могили розглядають проблеми альтернативних джерел енергетики.

 • 12.04.2012 Виставка картин колекціонера Вадима Юрлова.

 • 06.04.2012 У ЧДУ ім. Петра Могили обговорили Закон України «Про державну службу» та поговорили про стратегію кадрової політики на 2012-2020 рр..

 • 15.05.2012 Студенти «Могилянки» пікетували приймальню депутата Солтиса проти відкриття питного закладу в корпусі їх вузу.

 • 10.05.2012 Презентація книги професора кафедри української історії Торонтського університету, академіка Канадської королівської академії наук Павла-Роберта Магочія.

 • Липень «Добрий вечір» Ємельянов Володимир Михайлович, к.т.н., доцент директор Інституту державного управління.

 • Серпень «Добрий вечір» Клименко Леонід Павлович, д.т.н., професор, ректор ЧДУ імені Петра Могили.

 • 23.05.2012 Відкрита першість Чорноморського державного університету імені Петра Могили по прибережній веслування.

 • MASCOT-2012

 • Новорічні привітання ЧДУ ім. Петра Могили

 • ЧДУ ім Петра Могили абітуріент

 • Студентське життя

 • Випускники

 • Літній Табір

 • ЧДУ ім Петра Могили 15 років

 • Студенти ЧДУ ім Петра Могили

 • Випускники ЧДУ ім Петра Могили

 • Mascot 2011 ЧДУ ім Петра Могили

 • ЧДУ ім. Петра Могили. Перші роки

 • Гаджет температури повітря для Windows 7