Українська (Ukrainian) English Русский (Russian)

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Норд Ганна Леонідівна
Директор Інституту, кандидат економічних наук, доцент.

5-й корпус, кімн. 5-103
Тел. (0512) 76-55-59
E-mail: fish@kma.mk.ua

Історія Інституту післядипломної освіти розпочалась у грудні 2002 року. Сьогодні діяльність підрозділу охоплює такі напрями, як підвищення кваліфікації, перепідготовка (друга вища освіта), заочна освіта та ступенева освіта. Діяльність Інституту ПДО обслуговують бібліотека ЧДУ імені Петра Могили, комп’ютерні та інформаційні центри, 32 кафедр університету, де працюють більш ніж 352 викладачів, серед яких 44 – доктори наук, 34 – професори, 132 кандидатів наук, 85 – доцентів, старші викладачі, навчально-методичні працівники.

Уся діяльність Інституту, згідно Положення, стосується таких напрямів:

- підвищення кваліфікації та сертифікатні програми;
- перепідготовка (друга вища освіта);
- заочна освіта;
- ступенева освіта.

Інститут післядипломної освіти співпрацює з:
• Бібліотекою ЧДУ імені Петра Могили;
• Комп’ютерними та інформаційними центрами;
• 32 кафедрами університету, де працюють більш ніж 352 викладачів, серед яких 44 - доктори наук, 34 - професори, 132 кандидатів наук, 85 доцентів, старші викладачі, навчально-методичні працівники.
Факультет комп’ютерних наук
Факультет економічних наук
Факультет еколого-медичних наук
Факультет політичних наук
Факультет соціології
Юридичний факультет
Інститут філології
Інститут державного управління

Інститут післядипломної освіти співпрацює з юридичними особами області, Миколаївським обласним центром зайнятості, громадськими організаціями та приватними особами з надання послуг по підвищенню кваліфікації.

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

На навчання приймаються особи, які мають повну вищу освіту та кваліфікацію відповідного рівня з будь-якого напрямку. Завдяки денно-вечірній формі навчання надається можливість отримати другу вищу освіту без відриву від виробництва при очній формі навчання.
Після успішного закінчення та захисту випускної роботи студенти отримують диплом державного зразка про перепідготовку за обраною спеціальністю відповідного кваліфікаційного рівня. В університеті є можливості для продовження навчання на більш високих рівнях підготовки за напрямком набутої другої освіти (магістратура, аспірантура).

Спеціальність Попередній документ про освіту Програма підготовки Тривалість навчання
Фінанси диплом спеціаліста чи магістра за будь-якою спеціальністю спеціаліст 2,5 роки
Фінанси диплом спеціаліста чи магістра за будь-якою спеціальністю спеціаліст 3 роки (заняття щосуботи)

CТУПЕНЕВА ОСВІТА

Програми ступеневої підготовки були відкриті на замовлення абітурієнтів, батьків, представників навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Приймаються особи, які мають диплом молодшого спеціаліста чи бакалавра за відповідним напрямом.

Спеціальність Попередній документ про освіту Програма підготовки Тривалість навчання
Фінанси диплом молодшого спеціаліста за даним напрямом бакалаврат 2 роки
Інтелектуальні системи прийняття рішень диплом молодшого спеціаліста за даним напрямом бакалаврат 2 роки

Особливістю програм ступеневої підготовки фахівців є їх базування на інтегрованих навчальних планах, що враховує державні стандарти підготовки молодших спеціалістів та дозволяє підготувати бакалаврів за 2 роки. Зручні умови навчання дозволяють студентам продовжувати працювати за фахом та навчатись, тобто надається можливість отримати вищу освіту без відриву від виробництва.
Після успішного закінчення навчання та захисту випускної роботи студенти отримують диплом державного зразка за обраними спеціальностями відповідного кваліфікаційного рівня. В університеті є можливості для продовження навчання в магістеріумі та аспірантурі.
Ступенева освіта відповідає найсучаснішим тенденціям світової освіти та Болонського процесу у європейській освіті та надає унікальну можливість випускникам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації отримувати високоякісну освіту у поєднанні з роботою за фахом.

ЗАОЧНА ОСВІТА

Зручні умови навчання дозволяють студентам працювати та навчатись одночасно, тобто надається можливість отримати вищу освіту без відриву від виробництва. Навчальний план передбачає 3 сесії на рік, кожна з яких триває два тижні: перша – у жовтні, друга – в лютому, третя – у червні.
Після успішного закінчення навчання та складання державних іспитів або захисту кваліфікаційної роботи студент отримує диплом державного зразка відповідного кваліфікаційного рівня („бакалавр”, „спеціаліст” чи „магістр”) за обраною спеціальністю. За бажанням студент, який отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання за програмами підготовки спеціаліста або магістра.
В університеті ефективно діє рейтингова система оцінки знань студентів. На заочній формі рейтингова система працює через індивідуальні творчі підсумкові контрольні завдання, що студенти здають до початку сесії, контрольні роботи під час занять в сесійний період та бали на іспиті. Бали за дисципліну розподіляються на міжсесійні та іспитові.
Окрім підручників та методичних посібників, які отримує студент-заочник у бібліотеці університету, йому надається електронний варіант навчально-методичного забезпечення дисципліни, а також практичні завдання, які він зможе виконувати вдома. Якщо у студента виникатимуть питання, він завжди може відвідувати очні консультації з кожного предмету, спілкуючись безпосередньо з викладачами університету.
Також студент-заочник має право користуватися у встановленому порядку навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою ЧДУ імені Петра Могили; отримувати знання, що відповідають сучасному розвитку науки, техніки і культури, відображають різноманітність світоглядних позицій, концепцій, теорій; відвідувати лекції, в тому числі додатково, на інших факультетах і департаментах відповідно до “Положення про навчання в ЧДУ імені Петра Могили”; брати участь у науково-дослідній роботі ЧДУ.

Спеціальність Попередній документ про освіту Програма підготовки Тривалість навчання
Фінанси диплом молодшого спеціаліста за даним напрямом бакалаврат 2 роки
Фінанси диплом бакалавра за даним напрямом спеціаліст 1,5 роки
Фінанси диплом бакалавра за даним напрямом магістеріум (заняття щосуботи) 1,5 роки
Фінанси диплом спеціаліста за даним напрямом магістеріум (заняття щосуботи) 1 рік
Правознавство диплом молодшого спеціаліста за даним напрямом бакалаврат 2 роки
Правознавство диплом бакалавра за даним напрямом спеціаліст 1,5 роки
Іноземна філологія диплом бакалавра чи спеціаліста за будь-яким напрямом бакалаврат 2,5 роки
Іноземна філологія диплом бакалавра за даним напрямом магістеріум (заняття щосуботи) 2 роки
Компютерні науки диплом спеціаліста за даним напрямом магістеріум (заняття щосуботи) 1 рік
Соціальна робота диплом молодшого спеціаліста за даним напрямом бакалаврат 2 роки
Соціальна робота диплом бакалавра за даним напрямом магістеріум (заняття щосуботи) 2 роки
Фінанси
Правознавство
Політологія
Іноземна філол.
Атестат про повну середню освіту бакалаврат 4 роки

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАТНІ ПРОГРАМИ

Інститут післядипломної освіти співпрацює з юридичними особами області, Миколаївським обласним центром зайнятості, громадськими організаціями та приватними особами з надання послуг по підвищенню кваліфікації.
Згідно ліцензії ЧДУ імені Петра Могили має право підвищувати кваліфікацію фахівців з акредитованих напрямів. Так, базовим напрямком співробітництва з Миколаївським обласним центром зайнятості є такі курси підвищення кваліфікації безробітних громадян:
- «Основи адміністрування програми бухобліку 1С:Підприємство»;
- «Комплексна автоматизація обліку»;
- «Основи комп‘ютерної грамотності»;
- «Новітні інформаційні технології»;
- «Веб-дизайн та системне програмування»;
- «Склад та структура сучасних ПК».
Спільно з працівниками відділу профнавчання Миколаївського обласного центру зайнятості університет проводить програму профадаптації безробітних громадян: вільне користування читальними залами та 13 комп‘ютерними класами, доступ до внутрішньої мережі та мережі Internet, допомога працівників Кар‘єрного центру ЧДУ тощо.
У 2009 році розпочалась успішна співпраця ЧДУ імені Петра Могили та Ресурсного та кар’єрного центру у напрямку підвищення кваліфікації військовослужбовців, звільнених зі Збройних Сил України, в межах реалізації проекту ОБСЄ «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України». Перепідготовка військовослужбовців здійснюється за такими спеціальностями, а саме:
- «Організація та управління підприємствами малого та середнього бізнесу»;
- «Управління фінансово-економічною безпекою підприємства»;
- «Веб-дизайн та основи ситемного адміністрування»;
- «Організація, управління та безпека підприємств малого і середнього бізнесу».
Поряд із зазначеним, методика підвищення кваліфікації військовослужбовців включає проведення «Ярмарки вакансій» для того, щоб допомогти слухачам психологічно адаптуватись в сучасних умовах пошуку роботи, навчитись правильно скаладти необхідні документи, ознайомитись із статистичними даними по вакансіям.
ЧДУ імені Петра Могили є єдиним ВНЗ серед навчальних закладів області, який має Центр сертифікаційного навчання за програмою бухгалтерського обліку «1С: Підприємство». Для слухачів сертифікатних програм по напрямку автоматизація обліку разом з посвідченням про підвищення кваліфікації державного зразка видається сертифікат фірми 1С. На базі ЧДУ імені Петра Могили можна здати іспит для отримання сертифікатів за такими курсами:
- перші кроки в «1С: Бухгалтерія 8. для України»;
- використання прикладних рішень «1С: Бухгалтерія 8. для України»;
- використання прикладних рішень «1 С: Управління торговим підприємством»;
- «1С: Професіонал».
Всі слухачі сертифікатних програм отримують спеціальне методичне забезпечення. Викладачі, які забезпечують навчальний процес, мають відповідні сертифікати, що дають право викладання спеціальних курсів по автоматизації обліку.
Програми курсів складаються на потребу замовників. По закінченні слухачі отримують посвідчення про підвищення кваліфікації державного зразка.

Історія факультету
Напрямки підготовки
Перепідготовка військовослужбовців

Температура в аудиторіях

Історія і політика без міфів.


 • ПН TV Політичні еліти України (Котляр Ю. В. , Шевчук О. В.)

 • ПН TV Гендерна рівність (Іовчева А. М.)

 • ПН TV Про голод і канібалізм (Погромський В. О.)

 • Історія звязків Південної України (Вовчук Л. А.)

 • Громадянське суспільство (Іванов М. С. )

 • Україна і геополітика (Чупрін Р. В.)

 • Хто зрадник Мазепа чи Петро І Шевченко Н В

 • Як Росія нищила Україну

 • Звідки з'явилась Україна

 • Армія і народний рух в боротьбі за українську державність
 • Відео архів ЧДУ


 • 1.ТНМ 09 04 2016


 • 1.ТНМ 09 04 2016

 • ТНМ 05 04 2016

 • ТНМ 01 04 2016

 • ТНМ 22 03 2016
 • МСН Виставка Сєнкевич 07 03 2016

 • ТНМ сюжет - навчання 26.02.2016

 • Вечер поэзии в библиотеке им А Гмырева

 • Объектив 11 02 16 Выставка в ЧДУ

 • ТНМ 11 02 2015 Тренінг

 • МСН Східний Новий рік 10.02.2016.

 • Розмова на тему Галина Топча Науково практична конференція 27 01 2016

 • Новий день Пронкевич 29 01 2016
 • ТНМ 25 01 2016 Форум майбутнього Миколаєва

 • ТНМ 25 01 2016 День відкритих дверей

 • Объектив 19 01 16 Юбилей Николаевской могилянки

 • Добрый вечер 18 01 16 Брюховецкий

 • Розмова на тему 18.01.2016

 • ТНМ сюжет - ЧДУ 18.01.2016

 • Військові в ЧДУ ім. Петра Могили

 • Новий день 31.12.2015

 • Добрий вечір 26.12.15 Ващенко

 • Об’єктив 17.12.15 12 Не театральна прем’єра

 • Добрий вечір 18.12.15 Кіпіані

 • Об’єктив 19.11.15 Українські студії в ЧДУ

 • Об’єктив 19.11.15 Могилянські читання

 • Сюжет ТСН про воїна АТО- нині студента ЧДУ

 • Новий день. Болгарське товариство 23.11.2015

 • Объектив 18.11.15 ЧДУ

 • Національні дебати

 • Миколаївський клуб директорів

 • 16.10.2015 Посвята

 • 16.10.2015 Концерт

 • 01.10.2015 Іспаністи в ЧДУ

 • 29.09.2015 Іспаністи в ЧДУ

 • 29.09.2015 Змагання з веслування

 • 01.09.2015 Посвята в студенти

 • 31.07.2015 Посвята в студенти

 • 15.07.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 11.06.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 27.05.2015 Круглий стіл в ЧДУ

 • 26.05.2015 Презентація книги Андрія Новака

 • 25.05.2015 Посмертна виставка Зебека

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ (ТВ)

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ

 • 12.03.2015 Наталія Дзюбенко-Мейс в ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.03.2015 Виставка Сергія Шаповалова

 • 12.02.2015 Дискусія про безпеку України

 • 06.02.2015 Факультет Соціології

 • 05.02.2015 Інститут інженерії

 • 03.02.2015 У ЧДУ ім. П. Могили інваліди здобули нову спеціальність

 • 02.02.2015 Відкриття Центру соціально психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування

 • 02.02.2015 Курси в ЧДУ ім Петра Могили

 • 02.02.2015 Куди піти вчитись

 • 02.02.2015 Типовий студент політолог

 • 02.02.2015 Коротко про головне

 • 27.01.2015 Добрий вечір Григор'єва

 • 20.01.2015 ЧДУ відзначив 19 років

 • 19.01.2015 Розмова Хоржевська Клименко

 • 15.01.2015 Художники за неподільну Україну

 • 11.12.2014 Перепідготовка військовослужбовців

 • 04.12.2014 Благодійний ярмарок на допомогу військовим

 • 02.12.2014 Як вузи беруть на бюджет дітей бійців АТО

 • 18.11.2014 Тиждень європейської якості в ЧДУ

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 30.10.2014 Уроки європейців для України в ЧДУ

 • 30.10.2014 Незвичайний спектакль у ЧДУ ім. П. Могили

 • 27.10.2014 Творчість студентів могилянки у галузі телебачення

 • 16.10.2014 День відкритих дверей

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС 2

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС

 • 23.09.2014 Європа у валізі

 • 18.09.2014 Навчання людей з інвалідністю

 • 18.09.2014 Збір коштів на ремонт БТРів

 • 11.09.2014 Зустріч студентіва ЧДУ з литовськими журналістами

 • 11.09.2014 Виставка Анатолія Шаповалова

 • 16.08.2014 Сюжет про: ЧДУ імені Петра Могили

 • 01.07.2014 ЧДУ імені Петра Могили

 • 03.06.2014 Леонід Клименко у програмі "Добрий вечір"

 • 18.05.2014 День відкритих дверей

 • 29.04.2014 Політологи в ЧДУ

 • 15.04.2014 Польська делегація у ЧДУ ім. П. Могили

 • 10.04.2014 Посол Латвії у ЧДУ ім. П. Могили

 • 31.03.2014 Соціальний проект студентів соціології

 • 13.03.2014 Нова лабораторія в ЧДУ ім. П. Могили

 • 02.03.2014 Клименко на антивоенном митинге

 • 20.01.2014 День відкритих дверей

 • 13.02.2014 Виставка братів Поздєєвих

 • 11.02.2014 Випуск першої групи інвалідів

 • 06.02.2014 День Кар’єри

 • 30.01.2014 Майстер-клас у ЧДУ ім. П. Могили

 • 23.01.2014 Вахтанг Кіпіані презентує книжки в ЧДУ ім. П. Могили

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-2.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування.

 • 03.12.2013 Перепідготовка військовослужбовців у ЧДУ

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську 2

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську

 • 14.11.2013 Круглий стіл: дискусія щодо євроінтеграції

 • 14.11.2013 Виставка Володимира Тарабанова

 • 12.11.2013 Відкриття інституту полоністики

 • 07.11.2013 Брати Капранови в ЧДУ ім. П. Могили

 • 22.10.2013 Науково-практична конференція в ЧДУ

 • 22.10.2013 Концерт Ігоря Жука

 • 17.10.2013 Наукові школи ЧДУ

 • 17.10.2013 Виставка миколаївських художників

 • 15.10.2013 ЧДУ: 10 років кафедрі

 • 10.10.2013 ЧДУ: день відкритих дверей

 • 08.10.2013 ЧДУ: працевлаштування випускників

 • 17.09.2013 ЧДУ посол ЕС

 • 01.09.2013 День знань

 • 01.08.2013 Зустріч з інвалідами

 • 04.07.2013 Могилянка бакалаври

 • 02.07.2013 Центр вивчення корейської мови

 • 21.06.2013 Могилянка екологічний аудит

 • 28.05.2013 Могилянка наукова конференція

 • 23.05.2013 Виставка сучасних ікон

 • 19.05.2013 День відкритих дверей.

 • 18.05.2013 Фільм про науку в ЧДУ ім. П. Могили

 • 16.05.2013 Європа у валізі

 • 26.04.2013 Науковий семінар, присвячений 27 річниці аварії на ЧАЕС

 • 25.04.2013 Американська карикатура

 • 18.04.2013 Генеральный консул Грузії

 • 01.04.2013 Виступ студента юридичного факультету ЧДУ ім. Петра Могили Андрія Климовича на навчальних засіданнях Європейського кримінального суду

 • 26.03.13. Всеукраїнська науково-практична конференція

 • 21.03.13. Вікіпедія в Могилянці

 • 21.03.13. Виставка Ганни Стефановської

 • 01.03.2013 День Кар’єри

 • 27.02.2013 Виставка Юрлова

 • 27.02.2013 Нарада проректорів та заступників директорів вищих навчальних закладів

 • 07.03.2013 День Інституту філології

 • 22.02.2013 Програма присвячена 50-річчу професора Пронкевича О. В.

 • 19.02.2013 Приїзд Генерального консула Болгарії

 • 17.02.2013 День відкритих дверей

 • 09.02.2013 Чемпіонат з академічного веслування на тренажерах

 • 29.01.2013 Чужих дітей не буває

 • 27.01.2013 Різдвяна виставка

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу "Так ТВ"

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу

 • 02.11.2012 Фотовиставка "Спорт" - галерея

 • 30.10.2012 Конгрес Європейські студенти

 • 11.10.2012 Галерея - Виставка Артим

 • 09.10.2012 Вручення дипломів держслужбовцям

 • 02.10.2012 Регата "Кубок Чорного моря"

 • 27.09.2012 Галерея - Виставка Мартинова

 • 25.09.2012 Захист магістрів держслужби

 • 11.09.2012 Добролевский - 80 років

 • 23.11.2011 День кар'єри

 • Листопад - Грудень 2011 Еколого-медичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет Соціології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет економічних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Інститут філології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет комп'ютерних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет політичних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Юридичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • 13.12.2011 ІГУ (відкрита лекція Стівена Харріса,доктора державного управління професора Школи Публічної політики та Адміністрування Карлетоньского університету м.Оттава,Канада).

 • 12.12.2012 На базі ЧДУ ім. Петра Могили відкриється унікальна науково-освітня лабораторія «Microchip».

 • 09.12.2011 Круглий стіл до дня захисту прав людини

 • 16.11.2011 Посвята студентів першокурсників фак-та соціології

 • «Добрий вечір» Трунов Олександр Миколайович, к.т.н., доцент, перший проректор, проректор з навчальної і виховної роботи.

 • 02.03.2012 Виставка Леоніда Ящеко.

 • 18.03.2012 Зустріч ректора, Л.П.Кліменко з майбутніми студентами.

 • 20.03.2012 З 20 по 23 березня Чорноморський державний університет імені Петра Могили відвідав заступник декана місіонерського факультету православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету священик Олексій Лимарєв.

 • 03.04.2012 «Автопортрет» Віктор Гожий.

 • 22.04.2012 Круглий стіл «Влади і громади»

 • 27.03.2012 Фулбрайт. Відкрита лекція фахівця з афро-американській літературі, професора американістики University of West Florida (Pensacola, FL), автора низки статей з інтелектуальної історії та культурі США 20-го століття Марка Джеймса.

 • Конвокація магістрів ЧГУ

 • 15.03.2012 У ЧДУ ім. П. Могили розглядають проблеми альтернативних джерел енергетики.

 • 12.04.2012 Виставка картин колекціонера Вадима Юрлова.

 • 06.04.2012 У ЧДУ ім. Петра Могили обговорили Закон України «Про державну службу» та поговорили про стратегію кадрової політики на 2012-2020 рр..

 • 15.05.2012 Студенти «Могилянки» пікетували приймальню депутата Солтиса проти відкриття питного закладу в корпусі їх вузу.

 • 10.05.2012 Презентація книги професора кафедри української історії Торонтського університету, академіка Канадської королівської академії наук Павла-Роберта Магочія.