Українська (Ukrainian) English Русский (Russian)

ОГОЛОШЕННЯ

Всі оголошення

Останні новиниСтудентка 3 курсу факультету комп’ютерних наук Вікторія Савицька взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Математичні науки». Захід відбувся 31 березня та 1 квітня 2016 року у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. М. Коцюбинського.Нещодавно успішно завершився ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини» у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, в якому брали участь представники нашого університету.

Архів новин

Про нас пишуть

Вечером в среду, 16 декабря, в художественной галерее Черноморского государственного университета имени Петра Могилы состоялось открытие выставки «Обо всем понемногу». Автор всех представленных работ — Надежда Темерова, художник-постановщик Николаевского академического художественного русского драматического театра. Это далеко не первая выставка в ее творческой биографии, но первая, которая проходит за стенами русдрама.

Ректор ЧГУ имени Петра Могилы Леонид Клименко рассказал, как на поступление в вузы влияет внутриполитическая ситуация в стране

В редакции «Николаевских новостей» состоялся брифинг с участием ректора Черноморского государственного университета имени Петра Могилы Леонида Клименко и начальника отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации Александра Садовского.

Архів статей

Правила користування

Правила користування бібліотекою
Чорноморського Державного Університету ім.Петра Могили

Зміст

1. Загальні положення

2. Порядок запису до Бібліотеки

3. Порядок користування Бібліотекою.

4. Права, обов'язки та відповідальність читачів.

5. Обов’язки Бібліотеки по обслуговуванню читачів


1.Загальні положення

1.1 Бібліотека Чорноморського Державного Університету ім. Петра Могили (надалі Бібліотека) є навчально-допоміжним, інформаційним, культурно-освітнім структурним підрозділом ЧДУ ім. Петра Могили, який сприяє навчальній, дослідницькій, культурно-освітній діяльності викладачів та студентів.

1.2 Фонд та технічні засоби Бібліотеки є власністю ЧДУ ім. Петра Могили.

1.3 Правила користування Бібліотекою затверджуються Ректором ЧДУ ім. Петра Могили.

1.4 Користування Бібліотекою ЧДУ безкоштовне.

1.5 Право користування Бібліотекою надається студентам, професорсько-викладацькому складу та працівникам університету.

1.6 Всі підрозділи бібліотеки працюють за розкладом. Відділ наукової та навчальної літератури: - читальний зал: з 8.30 до 19.00; - абонемент для 1-ї освіти: з 8.30 до 17.00; - для 2-ї освіти: з 17.00 до 19.00 Інформаційно-бібліографічний відділ: з 8.30 до 17.00 Відділ комплектування та наукової обробки літератури: з 8.30 до 17.00.

2. Порядок запису до Бібліотеки

Для запису до Бібліотеки подають такі документи: - студенти: паспорт та студентський квиток; - вільні слухачі: паспорт, довідку з деканату із зазначенням обраних для навчання дисциплін; - професорсько-викладацький склад та співробітники Університету: паспорт та службове посвідчення;

2.1 При запису до Бібліотеки читач повинен ознайомитися з правилами користування та підтвердити зобов’язання про їх виконання підписом на читацькому формулярі

3. Порядок користування Бібліотекою

3.1 Для отримання літератури на абонементі та в читальних залах читач пред’являє студентський квиток або службове посвідчення.

В читальному залі: читач отримує твори друку і за кожний отриманий примірник розписується в книжковому формулярі та залишає під заставу студентський квиток або залікову книжку, службове посвідчення (для професорсько-викладацького складу та співробітників).

3.2 Термін користування літературою із бібліотечного фонду студентами:

- навчальною літературою (абонемент навчальної літератури) від місяця до 1-го триместру;

- художньою (абонемент навчальної літератури) – 15 днів;

- науковою, додатковою, періодичними виданнями лише в читальній залі – протягом 1-го дня.

Виносити літературу із читальної зали забороняється. Виключення становлять випадки, коли потрібно зробити ксерокопії (термін до 30 хв.)

3.3 Термін користування науковою літературою:

- читачами професорсько-викладацького складу – до 7 днів;

- читачами-співробітниками ЧДУ – до 3 днів (в разі наявності дублетних видань у фонді).

Виключення становлять додаткові, енциклопедичні, періодичні, рідкісні та цінні видання, які не видаються.

3.4 Кількість виданих творів друку становить:

- на абонементі до 15 примірників навчальної літератури та 5-ти художньої;

- в читальному залі одноразово до 5-ти примірників.

При відсутності в Бібліотеці необхідних творів друку, професорсько- викладацький склад ЧДУ має право отримати їх за міжбібліотечним абонементом. Один читач має право одноразово замовити до 3-х примірників.

3.6 Читачі абонемента можуть користуватися послугою «нічний абонемент» (Див. додаток № 1)

3.7 Для написання та оформлення курсових та дипломних праць читачі Бібліотеки можуть користуватися фондом дисертаційних та дипломних робіт студентів та викладачів університету. (Див. додаток № 2)

4. Права, обов'язки та відповідальність читачів

4.1 Читачі Бібліотеки мають право:

- одержати у тимчасове користування твори друку та інші матеріали з бібліотечного фонду;

- користуватися бібліотечно-бібліографічними ресурсами;

- брати участь у заходах, які проводить Бібліотека;

- висловлювати пропозиції та побажання з приводу поліпшення роботи Бібліотеки.

4.2 Читачі забов'язані дотримуватись термінів користування творами друку, а також:

- читачі-студенти повинні кожного учбового триместру переєструвати всю літературу, що була отримана ними на абонементі. На час літніх канікул студенти повинні здати всі твори друку; у випадку порушення цього правила вони позбавляються права користуватися Бібліотекою протягом наступного триместру;

- читачі професорсько-викладацького складу та співробітники мають щорічно протягом січня місяця проходити переєрестрацію.

При одержані творів друку треба ретельно перевірити їх кількість та наявність пошкодженнь і, в разі виявлення дефектів, попередити про них бібліотекаря, який зобов'язаний зробити відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявленні дефекти несе користувач.

4.3 У разі втрати чи зіпсування матеріалів друку з бібліотечного фонду читач зобов’язаний відшкодувати їх: повернути до бібліотеки примірник книги тієї ж назви, або замінити рівноцінною (з погодженням із працівниками бібліотеки).

При відрахуванні, академічній відпустці чи звільненні з Університету читачі зобов’язані повернути всю літературу, що була отримана ними із бібліотечного фонду та підписати обхідний лист в усіх відділах обслуговування Бібліотеки.

Читачі повинні дотримуватесь загальних правил поведінки у Бібліотеці. (Див. додаток № 3)

5. Обов’язки Бібліотеки по обслуговуванню читачів

Бібліотека зобов'язана:

- Інформувати читачів про всі види послуг, що надає Бібліотека.

- Комплектувати фонди відповідно до профілю ВНЗ та попитам читачів.

- Забеспечити високу якість та оперативність бібліотечно-бібліографічних послуг, що надаються читачам Бібліотеки.

- Забезпечити читачам інформацію про склад бібліотечного фонду через систему каталогів, картотек, бібліографічних покажчиків, списків та інших форм бібліотечного інформування.

- Втілювати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування та надавати читачам доступ до них.

- Здійснювати облік, зберігання та використання творів друку, інших матеріалів, що складають фонд Бібліотеки, у відповідності до встановлених правил; дотримуватись санітарно-гігієнічних норм зберігання фондів; своєчасно відбирати твори друку для здійснення реставраційних робіт.

- Здійснювати видачу читачам творів друку та інших матеріалів і систематично слідкувати за їх своєчасним поверненням до Бібліотеки.

- Враховувати у діяльності Бібліотеки зауваження та пропозиції читачів, підтримувати постійні контакти із представницькими та громадськими органами, що сприяють розвитку ЧДУ.

Бібліотека має право:

- вимагати від керівництва навчального закладу не допускати до сесії студентів, а також видачі їм дипломів при заборгованості в бібліотеці.

- інформувати адміністрацію навчального закладу про порушення читачами основних вимог користування бібліотекою.

Додаток № 1.

Правила користування «Нічним абонементом»

1. Кожен читач, який не має заборгованості на абонементі та в читальному залі, має право користування «нічним абонементом».

2. Книги на «нічний абонемент» видаються на обмежений термін (від 1-го до 7-ми днів).

3.Читач, який не повернув книгу вчасно, позбавляється права користування «нічним абонементом».

Додаток № 2

Правила користування фондом дипломних робіт бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили

1. Право користування кваліфікаційними, дипломними та магістерськими роботами мають: викладачі, аспіранти, співробітники, студенти ЧДУ ім. П. Могили.

2. Дипломна робота видається студентові (магістранту) за заявою на ім`я директора бібліотеки, підтриманою науковим керівником та погодженою з деканом факультету, де навчається користувач.

3. Одному користувачеві видається на руки в день до трьох дипломних (магістерських) робіт.

4. Ознайомлення з дипломними (магістерськими) роботами відбувається тільки в залі даного фонду.

Забороняється:

 • Виносити дипломні роботи з читального залу.

· Копіювати текст (розділи, окремі частини)

· Контроль за дотриманням правил використання дипломних робіт здійснює бібліотекар фонду дисертаційних та дипломних робіт.

5. Науково-педагогічні працівники і аспіранти знайомляться з дипломними та магістерськими роботами без пиcьмового звернення, але тільки в залі фонду дисертаційних та дипломних робіт або на кафедрі, у лабораторії і повертають їх працівникам бібліотеки до кінця робочого дня.

6. Іншим співробітникам університету дипломні (магістерські) роботи видаються для ознайомлення в у залі фонду дисертаційних та дипломних робіт за заявою на ім`я директора бібліотеки.

7. Видача та прийняття дипломних праць оформлюється через систему допоміжних картотек та через запис в журналі обліку під підпис працівника відділу бібліотеки.

Правила користування дисертаційним фондом

1. Право користуватися дисертаціями мають: опоненти, члени спеціалізованої вченої ради, викладачі, докторанти, аспіранти ЧДУ ім. П. Могили – за заявою на ім’я ректора ЧДУ ім. П. Могили.

2. Для отримання дисертацій користувач надає документ, який засвідчує особу, заяву на отримання документа з письмовим дозволом ректора ЧДУ ім. П.Могили та директора бібліотеки.

3. Користування дисертаціями відбувається тільки в залі фонду дисертаційних та дипломних робіт.

4. Відповідальність за правильне використання дисертацій несе бібліотекар фонду дисертаційних та дипломних робіт та користувач.

Забороняється:

- Виносити дисертації з читального залу.

- Копіювати текст дисертації (розділи, окремі частини).

- Графічні об`єкти та списки використаної літератури обсягом не більше 20 сторінок можна копіювати лише з дозволу бібліотекаря.

- Контроль за дотриманням правил використання дисертацій здійснює, бібліотекар фонду дипломних робіт.

Додаток №3

Правила поведінки в читальному залі бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили

Читальний зал бібліотеки – місце для індивідуальних занять з навчальною літературою.

В читальному залі заборонено:

- перебувати в верхньому одязі;

- вживати їжу та напої;

- голосно розмовляти;

- спричиняти своєю поведінкою клопіт іншим читачам та працівникам бібліотеки.

Температура в аудиторіях

Історія і політика без міфів.


 • ПН TV Політичні еліти України (Котляр Ю. В. , Шевчук О. В.)

 • ПН TV Гендерна рівність (Іовчева А. М.)

 • ПН TV Про голод і канібалізм (Погромський В. О.)

 • Історія звязків Південної України (Вовчук Л. А.)

 • Громадянське суспільство (Іванов М. С. )

 • Україна і геополітика (Чупрін Р. В.)

 • Хто зрадник Мазепа чи Петро І Шевченко Н В

 • Як Росія нищила Україну

 • Звідки з'явилась Україна

 • Армія і народний рух в боротьбі за українську державність
 • Відео архів ЧДУ


 • 15.07.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 11.06.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 27.05.2015 Круглий стіл в ЧДУ

 • 26.05.2015 Презентація книги Андрія Новака

 • 25.05.2015 Посмертна виставка Зебека

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ (ТВ)

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ

 • 12.03.2015 Наталія Дзюбенко-Мейс в ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.03.2015 Виставка Сергія Шаповалова

 • 12.02.2015 Дискусія про безпеку України

 • 06.02.2015 Факультет Соціології

 • 05.02.2015 Інститут інженерії

 • 03.02.2015 У ЧДУ ім. П. Могили інваліди здобули нову спеціальність

 • 02.02.2015 Відкриття Центру соціально психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування

 • 02.02.2015 Курси в ЧДУ ім Петра Могили

 • 02.02.2015 Куди піти вчитись

 • 02.02.2015 Типовий студент політолог

 • 02.02.2015 Коротко про головне

 • 27.01.2015 Добрий вечір Григор'єва

 • 20.01.2015 ЧДУ відзначив 19 років

 • 19.01.2015 Розмова Хоржевська Клименко

 • 15.01.2015 Художники за неподільну Україну

 • 11.12.2014 Перепідготовка військовослужбовців

 • 04.12.2014 Благодійний ярмарок на допомогу військовим

 • 02.12.2014 Як вузи беруть на бюджет дітей бійців АТО

 • 18.11.2014 Тиждень європейської якості в ЧДУ

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 30.10.2014 Уроки європейців для України в ЧДУ

 • 30.10.2014 Незвичайний спектакль у ЧДУ ім. П. Могили

 • 27.10.2014 Творчість студентів могилянки у галузі телебачення

 • 16.10.2014 День відкритих дверей

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС 2

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС

 • 23.09.2014 Європа у валізі

 • 18.09.2014 Навчання людей з інвалідністю

 • 18.09.2014 Збір коштів на ремонт БТРів

 • 11.09.2014 Зустріч студентіва ЧДУ з литовськими журналістами

 • 11.09.2014 Виставка Анатолія Шаповалова

 • 16.08.2014 Сюжет про: ЧДУ імені Петра Могили

 • 01.07.2014 ЧДУ імені Петра Могили

 • 03.06.2014 Леонід Клименко у програмі "Добрий вечір"

 • 18.05.2014 День відкритих дверей

 • 29.04.2014 Політологи в ЧДУ

 • 15.04.2014 Польська делегація у ЧДУ ім. П. Могили

 • 10.04.2014 Посол Латвії у ЧДУ ім. П. Могили

 • 31.03.2014 Соціальний проект студентів соціології

 • 13.03.2014 Нова лабораторія в ЧДУ ім. П. Могили

 • 02.03.2014 Клименко на антивоенном митинге

 • 20.01.2014 День відкритих дверей

 • 13.02.2014 Виставка братів Поздєєвих

 • 11.02.2014 Випуск першої групи інвалідів

 • 06.02.2014 День Кар’єри

 • 30.01.2014 Майстер-клас у ЧДУ ім. П. Могили

 • 23.01.2014 Вахтанг Кіпіані презентує книжки в ЧДУ ім. П. Могили

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-2.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування.

 • 03.12.2013 Перепідготовка військовослужбовців у ЧДУ

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську 2

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську

 • 14.11.2013 Круглий стіл: дискусія щодо євроінтеграції

 • 14.11.2013 Виставка Володимира Тарабанова

 • 12.11.2013 Відкриття інституту полоністики

 • 07.11.2013 Брати Капранови в ЧДУ ім. П. Могили

 • 22.10.2013 Науково-практична конференція в ЧДУ

 • 22.10.2013 Концерт Ігоря Жука

 • 17.10.2013 Наукові школи ЧДУ

 • 17.10.2013 Виставка миколаївських художників

 • 15.10.2013 ЧДУ: 10 років кафедрі

 • 10.10.2013 ЧДУ: день відкритих дверей

 • 08.10.2013 ЧДУ: працевлаштування випускників

 • 17.09.2013 ЧДУ посол ЕС

 • 01.09.2013 День знань

 • 01.08.2013 Зустріч з інвалідами

 • 04.07.2013 Могилянка бакалаври

 • 02.07.2013 Центр вивчення корейської мови

 • 21.06.2013 Могилянка екологічний аудит

 • 28.05.2013 Могилянка наукова конференція

 • 23.05.2013 Виставка сучасних ікон

 • 19.05.2013 День відкритих дверей.

 • 18.05.2013 Фільм про науку в ЧДУ ім. П. Могили

 • 16.05.2013 Європа у валізі

 • 26.04.2013 Науковий семінар, присвячений 27 річниці аварії на ЧАЕС

 • 25.04.2013 Американська карикатура

 • 18.04.2013 Генеральный консул Грузії

 • 01.04.2013 Виступ студента юридичного факультету ЧДУ ім. Петра Могили Андрія Климовича на навчальних засіданнях Європейського кримінального суду

 • 26.03.13. Всеукраїнська науково-практична конференція

 • 21.03.13. Вікіпедія в Могилянці

 • 21.03.13. Виставка Ганни Стефановської

 • 01.03.2013 День Кар’єри

 • 27.02.2013 Виставка Юрлова

 • 27.02.2013 Нарада проректорів та заступників директорів вищих навчальних закладів

 • 07.03.2013 День Інституту філології

 • 22.02.2013 Програма присвячена 50-річчу професора Пронкевича О. В.

 • 19.02.2013 Приїзд Генерального консула Болгарії

 • 17.02.2013 День відкритих дверей

 • 09.02.2013 Чемпіонат з академічного веслування на тренажерах

 • 29.01.2013 Чужих дітей не буває

 • 27.01.2013 Різдвяна виставка

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу "Так ТВ"

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу

 • 02.11.2012 Фотовиставка "Спорт" - галерея

 • 30.10.2012 Конгрес Європейські студенти

 • 11.10.2012 Галерея - Виставка Артим

 • 09.10.2012 Вручення дипломів держслужбовцям

 • 02.10.2012 Регата "Кубок Чорного моря"

 • 27.09.2012 Галерея - Виставка Мартинова

 • 25.09.2012 Захист магістрів держслужби

 • 11.09.2012 Добролевский - 80 років

 • 23.11.2011 День кар'єри

 • Листопад - Грудень 2011 Еколого-медичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет Соціології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет економічних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Інститут філології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет комп'ютерних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет політичних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Юридичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • 13.12.2011 ІГУ (відкрита лекція Стівена Харріса,доктора державного управління професора Школи Публічної політики та Адміністрування Карлетоньского університету м.Оттава,Канада).

 • 12.12.2012 На базі ЧДУ ім. Петра Могили відкриється унікальна науково-освітня лабораторія «Microchip».

 • 09.12.2011 Круглий стіл до дня захисту прав людини

 • 16.11.2011 Посвята студентів першокурсників фак-та соціології

 • «Добрий вечір» Трунов Олександр Миколайович, к.т.н., доцент, перший проректор, проректор з навчальної і виховної роботи.

 • 02.03.2012 Виставка Леоніда Ящеко.

 • 18.03.2012 Зустріч ректора, Л.П.Кліменко з майбутніми студентами.

 • 20.03.2012 З 20 по 23 березня Чорноморський державний університет імені Петра Могили відвідав заступник декана місіонерського факультету православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету священик Олексій Лимарєв.

 • 03.04.2012 «Автопортрет» Віктор Гожий.

 • 22.04.2012 Круглий стіл «Влади і громади»

 • 27.03.2012 Фулбрайт. Відкрита лекція фахівця з афро-американській літературі, професора американістики University of West Florida (Pensacola, FL), автора низки статей з інтелектуальної історії та культурі США 20-го століття Марка Джеймса.

 • Конвокація магістрів ЧГУ

 • 15.03.2012 У ЧДУ ім. П. Могили розглядають проблеми альтернативних джерел енергетики.

 • 12.04.2012 Виставка картин колекціонера Вадима Юрлова.

 • 06.04.2012 У ЧДУ ім. Петра Могили обговорили Закон України «Про державну службу» та поговорили про стратегію кадрової політики на 2012-2020 рр..

 • 15.05.2012 Студенти «Могилянки» пікетували приймальню депутата Солтиса проти відкриття питного закладу в корпусі їх вузу.

 • 10.05.2012 Презентація книги професора кафедри української історії Торонтського університету, академіка Канадської королівської академії наук Павла-Роберта Магочія.

 • Липень «Добрий вечір» Ємельянов Володимир Михайлович, к.т.н., доцент директор Інституту державного управління.

 • Серпень «Добрий вечір» Клименко Леонід Павлович, д.т.н., професор, ректор ЧДУ імені Петра Могили.

 • 23.05.2012 Відкрита першість Чорноморського державного університету імені Петра Могили по прибережній веслування.

 • MASCOT-2012

 • Новорічні привітання ЧДУ ім. Петра Могили

 • ЧДУ ім Петра Могили абітуріент

 • Студентське життя

 • Випускники

 • Літній Табір

 • ЧДУ ім Петра Могили 15 років

 • Студенти ЧДУ ім Петра Могили

 • Випускники ЧДУ ім Петра Могили

 • Mascot 2011 ЧДУ ім Петра Могили

 • ЧДУ ім. Петра Могили. Перші роки

 • Гаджет температури повітря для Windows 7