Українська (Ukrainian) English Русский (Russian)

ОГОЛОШЕННЯ

Всі оголошення

Останні новиниСтудентка 3 курсу факультету комп’ютерних наук Вікторія Савицька взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Математичні науки». Захід відбувся 31 березня та 1 квітня 2016 року у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. М. Коцюбинського.Нещодавно успішно завершився ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини» у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, в якому брали участь представники нашого університету.

Архів новин

Про нас пишуть

Вечером в среду, 16 декабря, в художественной галерее Черноморского государственного университета имени Петра Могилы состоялось открытие выставки «Обо всем понемногу». Автор всех представленных работ — Надежда Темерова, художник-постановщик Николаевского академического художественного русского драматического театра. Это далеко не первая выставка в ее творческой биографии, но первая, которая проходит за стенами русдрама.

Ректор ЧГУ имени Петра Могилы Леонид Клименко рассказал, как на поступление в вузы влияет внутриполитическая ситуация в стране

В редакции «Николаевских новостей» состоялся брифинг с участием ректора Черноморского государственного университета имени Петра Могилы Леонида Клименко и начальника отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации Александра Садовского.

Архів статей

Віршування

Віршування

(рима, ритміка, метрика, строфіка)

Фонд бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили

Тематичний список

Віршова мова є дуже складним явищем, що має унікальні художні можливості для зберігання та передачі інфомації. Поетична структура розпадається на велику кількість певних видів елементів, які треба враховувати в процесі вивчення поетичного твору.

В тематичному списку подано відомості стосовно літератури з теорії віршування, що знаходиться в фонді бібліотеки ЧДУ ім.Петра Могили. До складу тематичного списку увійшли бібліографічні описи книг навчального та наукового характеру, періодичні видання стосовно рим, ритміки, метрики та строфіки. Список ознайомить з літературою, наявною в фонді бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили, і буде корисним студентам філологічного факультету, фахівцям-філологам, аспірантам і викладачам, а також стане в нагоді всім, хто цікавиться питаннями теорії віршування.

Книги

1. Бурячок, А. А. Словник українських рим/ А. А. Бурячок, І. І. Гурин. – К.: Наукова думка, 1979. – 338с.

2. Галич О.А., Вступ до літературознавства: підручник для вузів.– Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010.– 288с.– Реком. МОН України.

3. Гаспаров М.Л., Очерки истории русского стиха: учебное пособие.– М.: Фортуна Лимитед, 2000.– 352с.

4. Даниленко І.І., Теорія віршування. Аналіз поетичного тексту. Практикум: навч.посібник для вузів.– Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003.– 124с.

5. Исследования по теории стиха. – Л. : Наука, 1978. – 231с.

6. Калачев С.В., Эволюция русского стиха.– М.: Изд-во Московского ун-та, 1986.– 263с.

7. Ковалевський В.В., Рима. Ритмічні засоби українського вірша.– К.: Рад. письменник, 1965.– 286с.

8. Літературознавча енциклопедія: у 2-х т. Т.1 : А(аба) - Л(лямент) / автор-укладач Ю.І.Ковалів. – К. : Вид. центр "Академія", 2007. – 608с. – (Енциклопедія ерудита).

9. Літературознавча енциклопедія: у 2-х т. Т.2 : М(Маадай-Кара) - Я(я-форма) / автор-укладач Ю.І.Ковалів. – К. : Вид. центр "Академія", 2007. – 624с. – (Енциклопедія ерудита).

10. Літературознавчий словник-довідник/ за ред.: Р.Т.Гром'яка, Ю.І.Коваліва, В.І.Теремка. – К. : Академия, 2006. – 752с. – (Nota bene). – ISBN 966-580-204-6.

11. Лотман, Ю. М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. Статьи и исследования. Заметки. Рецензии. Выступления./ Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство-СПБ, 1996. – 848с. – ISBN 5-210-01487-8 .

12. Озеров Л.А., В мастерской стиха.– М.: Знание, 1968.– 62с.

13. Проблемы поэтики и стиховедения: Материалы Международной конференции, освященной 75-летию Алматинского ун-та им. Абая и памяти проф. А.А.Жовтиса (19-21 мая 2003г.): в 2-х ч. Ч.1.– Алматы: Каз. НПУ им.Абая, 2003.– 427с.

14. Проблемы поэтики и стиховедения: Материалы Международной конференции, посвященной 75-летию Алматинского ун-та им. Абая и памяти проф. В.Л.Жовтиса (19-21 мая 2003 г.): в.2-х ч. Ч.2.– Алматы: Каз.НПУ им.Абая, 2003.– 271с.

15. Скрипов Г.С., О русском стихосложении: пособие.– М.: Просвещение, 1979.– 64с.

16. Словарь литературоведческих терминов/ ред.-сост. Л.И.Тимофеев, С.В.Тураев. – М. : Просвещение, 1974. – 509с.

17. Современный словарь-справочник по литературе. – М. : Олимп, 2000. – 704с. – ISBN 5-7390-0018-1.

18. Тимофеев Л.И., Основы литературы: учеб. пособие для ун-тов и пед ин-тов.– М.:Просвещение, 1966.– 478с.

19. Ткаченко А., Мистецтво слова: Вступ до літературознавства.– К.: Правда Ярославичів, 1998.– 448с.– Реком. МОН України.

20. Федотов О.И., Основы теории литературы: учеб.пособие для вузов: в 2-х ч. Ч.2: Стихосложение и литературный процесс.– М.: ВЛАДОС, 2003.– 240с.– (Учебное пособие для вузов).

21. Ференц Н.С., Основи літературознавства:підручник.– К.: Знання, 2011.– 431с.– (Вища освіта ХХІ століття).– Реком. МОН України.

22. Холшевников В.Е., Основы стиховедения: Русское стихосложение: пособие для студентов.– Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1972.– 168с.

23. Холшевников В.Е., Основы стиховедения: Русское стихосложение: учеб. пособие для вузов.– 4-е изд., исправ. и доп.– М.: Академия, 2002.– 208с.

24. Холшевников, В. Е. Основы стиховедения: Русское стихосложение: пособие для студентов / В. Е. Холшевников. – Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1972. – 168с.

25. Шапир М.И., Universum versus: Язык-стих-смысл в русской поэзии XVIII-XX веков.– М.:Языки русской культуры, 2000.– 534с.– (Philologica russica et speculativa; T.1).

26. Щепилова Л.В., Введение в литературоведение: учебник для вузов.– 2-е изд., исправ. и доп.– М.:Высшая школа, 1968.– 376с.

Періодика

1. Водяна П.М. Азбука віршування (строфи)// Вересень.-2002.-№2-3.- С.86-94.

2. Даниленко І.І. Віршовий перенос як ритмічний засіб актуалізації семантики Шевченкового «Подражанія 11 псалму»//Наукові праці: Науково-методичний журнал. Філологія. Літературознавство.-Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009.-Т.118.-Вип.105.-С.8-11.

3. Златоустова Л.В. О новом направлении в стиховедении: Теория реконструктивного моделирования стихосложения //Вестник Московского университета. Серия 9. Филология.-2004.-№5.-С.122-125.

4. Невзглядова Е. Стих и смысл// Новый мир.- 2004.-№10.-С.156-160.

5. Йогансен М. Елементарні закони версифікації (віршування)// Кур’єр Кривбасу.-2002.-№146(січень).-С.125-152.

6. Мойсієнко А.К. Віршовий текст як динамічна структура// Мовознавство.-2002.-березень-червень.-2-3.-С.3.

Температура в аудиторіях

Історія і політика без міфів.


 • ПН TV Політичні еліти України (Котляр Ю. В. , Шевчук О. В.)

 • ПН TV Гендерна рівність (Іовчева А. М.)

 • ПН TV Про голод і канібалізм (Погромський В. О.)

 • Історія звязків Південної України (Вовчук Л. А.)

 • Громадянське суспільство (Іванов М. С. )

 • Україна і геополітика (Чупрін Р. В.)

 • Хто зрадник Мазепа чи Петро І Шевченко Н В

 • Як Росія нищила Україну

 • Звідки з'явилась Україна

 • Армія і народний рух в боротьбі за українську державність
 • Відео архів ЧДУ


 • 15.07.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 11.06.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 27.05.2015 Круглий стіл в ЧДУ

 • 26.05.2015 Презентація книги Андрія Новака

 • 25.05.2015 Посмертна виставка Зебека

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ (ТВ)

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ

 • 12.03.2015 Наталія Дзюбенко-Мейс в ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.03.2015 Виставка Сергія Шаповалова

 • 12.02.2015 Дискусія про безпеку України

 • 06.02.2015 Факультет Соціології

 • 05.02.2015 Інститут інженерії

 • 03.02.2015 У ЧДУ ім. П. Могили інваліди здобули нову спеціальність

 • 02.02.2015 Відкриття Центру соціально психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування

 • 02.02.2015 Курси в ЧДУ ім Петра Могили

 • 02.02.2015 Куди піти вчитись

 • 02.02.2015 Типовий студент політолог

 • 02.02.2015 Коротко про головне

 • 27.01.2015 Добрий вечір Григор'єва

 • 20.01.2015 ЧДУ відзначив 19 років

 • 19.01.2015 Розмова Хоржевська Клименко

 • 15.01.2015 Художники за неподільну Україну

 • 11.12.2014 Перепідготовка військовослужбовців

 • 04.12.2014 Благодійний ярмарок на допомогу військовим

 • 02.12.2014 Як вузи беруть на бюджет дітей бійців АТО

 • 18.11.2014 Тиждень європейської якості в ЧДУ

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 30.10.2014 Уроки європейців для України в ЧДУ

 • 30.10.2014 Незвичайний спектакль у ЧДУ ім. П. Могили

 • 27.10.2014 Творчість студентів могилянки у галузі телебачення

 • 16.10.2014 День відкритих дверей

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС 2

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС

 • 23.09.2014 Європа у валізі

 • 18.09.2014 Навчання людей з інвалідністю

 • 18.09.2014 Збір коштів на ремонт БТРів

 • 11.09.2014 Зустріч студентіва ЧДУ з литовськими журналістами

 • 11.09.2014 Виставка Анатолія Шаповалова

 • 16.08.2014 Сюжет про: ЧДУ імені Петра Могили

 • 01.07.2014 ЧДУ імені Петра Могили

 • 03.06.2014 Леонід Клименко у програмі "Добрий вечір"

 • 18.05.2014 День відкритих дверей

 • 29.04.2014 Політологи в ЧДУ

 • 15.04.2014 Польська делегація у ЧДУ ім. П. Могили

 • 10.04.2014 Посол Латвії у ЧДУ ім. П. Могили

 • 31.03.2014 Соціальний проект студентів соціології

 • 13.03.2014 Нова лабораторія в ЧДУ ім. П. Могили

 • 02.03.2014 Клименко на антивоенном митинге

 • 20.01.2014 День відкритих дверей

 • 13.02.2014 Виставка братів Поздєєвих

 • 11.02.2014 Випуск першої групи інвалідів

 • 06.02.2014 День Кар’єри

 • 30.01.2014 Майстер-клас у ЧДУ ім. П. Могили

 • 23.01.2014 Вахтанг Кіпіані презентує книжки в ЧДУ ім. П. Могили

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-2.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування.

 • 03.12.2013 Перепідготовка військовослужбовців у ЧДУ

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську 2

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську

 • 14.11.2013 Круглий стіл: дискусія щодо євроінтеграції

 • 14.11.2013 Виставка Володимира Тарабанова

 • 12.11.2013 Відкриття інституту полоністики

 • 07.11.2013 Брати Капранови в ЧДУ ім. П. Могили

 • 22.10.2013 Науково-практична конференція в ЧДУ

 • 22.10.2013 Концерт Ігоря Жука

 • 17.10.2013 Наукові школи ЧДУ

 • 17.10.2013 Виставка миколаївських художників

 • 15.10.2013 ЧДУ: 10 років кафедрі

 • 10.10.2013 ЧДУ: день відкритих дверей

 • 08.10.2013 ЧДУ: працевлаштування випускників

 • 17.09.2013 ЧДУ посол ЕС

 • 01.09.2013 День знань

 • 01.08.2013 Зустріч з інвалідами

 • 04.07.2013 Могилянка бакалаври

 • 02.07.2013 Центр вивчення корейської мови

 • 21.06.2013 Могилянка екологічний аудит

 • 28.05.2013 Могилянка наукова конференція

 • 23.05.2013 Виставка сучасних ікон

 • 19.05.2013 День відкритих дверей.

 • 18.05.2013 Фільм про науку в ЧДУ ім. П. Могили

 • 16.05.2013 Європа у валізі

 • 26.04.2013 Науковий семінар, присвячений 27 річниці аварії на ЧАЕС

 • 25.04.2013 Американська карикатура

 • 18.04.2013 Генеральный консул Грузії

 • 01.04.2013 Виступ студента юридичного факультету ЧДУ ім. Петра Могили Андрія Климовича на навчальних засіданнях Європейського кримінального суду

 • 26.03.13. Всеукраїнська науково-практична конференція

 • 21.03.13. Вікіпедія в Могилянці

 • 21.03.13. Виставка Ганни Стефановської

 • 01.03.2013 День Кар’єри

 • 27.02.2013 Виставка Юрлова

 • 27.02.2013 Нарада проректорів та заступників директорів вищих навчальних закладів

 • 07.03.2013 День Інституту філології

 • 22.02.2013 Програма присвячена 50-річчу професора Пронкевича О. В.

 • 19.02.2013 Приїзд Генерального консула Болгарії

 • 17.02.2013 День відкритих дверей

 • 09.02.2013 Чемпіонат з академічного веслування на тренажерах

 • 29.01.2013 Чужих дітей не буває

 • 27.01.2013 Різдвяна виставка

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу "Так ТВ"

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу

 • 02.11.2012 Фотовиставка "Спорт" - галерея

 • 30.10.2012 Конгрес Європейські студенти

 • 11.10.2012 Галерея - Виставка Артим

 • 09.10.2012 Вручення дипломів держслужбовцям

 • 02.10.2012 Регата "Кубок Чорного моря"

 • 27.09.2012 Галерея - Виставка Мартинова

 • 25.09.2012 Захист магістрів держслужби

 • 11.09.2012 Добролевский - 80 років

 • 23.11.2011 День кар'єри

 • Листопад - Грудень 2011 Еколого-медичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет Соціології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет економічних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Інститут філології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет комп'ютерних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет політичних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Юридичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • 13.12.2011 ІГУ (відкрита лекція Стівена Харріса,доктора державного управління професора Школи Публічної політики та Адміністрування Карлетоньского університету м.Оттава,Канада).

 • 12.12.2012 На базі ЧДУ ім. Петра Могили відкриється унікальна науково-освітня лабораторія «Microchip».

 • 09.12.2011 Круглий стіл до дня захисту прав людини

 • 16.11.2011 Посвята студентів першокурсників фак-та соціології

 • «Добрий вечір» Трунов Олександр Миколайович, к.т.н., доцент, перший проректор, проректор з навчальної і виховної роботи.

 • 02.03.2012 Виставка Леоніда Ящеко.

 • 18.03.2012 Зустріч ректора, Л.П.Кліменко з майбутніми студентами.

 • 20.03.2012 З 20 по 23 березня Чорноморський державний університет імені Петра Могили відвідав заступник декана місіонерського факультету православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету священик Олексій Лимарєв.

 • 03.04.2012 «Автопортрет» Віктор Гожий.

 • 22.04.2012 Круглий стіл «Влади і громади»

 • 27.03.2012 Фулбрайт. Відкрита лекція фахівця з афро-американській літературі, професора американістики University of West Florida (Pensacola, FL), автора низки статей з інтелектуальної історії та культурі США 20-го століття Марка Джеймса.

 • Конвокація магістрів ЧГУ

 • 15.03.2012 У ЧДУ ім. П. Могили розглядають проблеми альтернативних джерел енергетики.

 • 12.04.2012 Виставка картин колекціонера Вадима Юрлова.

 • 06.04.2012 У ЧДУ ім. Петра Могили обговорили Закон України «Про державну службу» та поговорили про стратегію кадрової політики на 2012-2020 рр..

 • 15.05.2012 Студенти «Могилянки» пікетували приймальню депутата Солтиса проти відкриття питного закладу в корпусі їх вузу.

 • 10.05.2012 Презентація книги професора кафедри української історії Торонтського університету, академіка Канадської королівської академії наук Павла-Роберта Магочія.

 • Липень «Добрий вечір» Ємельянов Володимир Михайлович, к.т.н., доцент директор Інституту державного управління.

 • Серпень «Добрий вечір» Клименко Леонід Павлович, д.т.н., професор, ректор ЧДУ імені Петра Могили.

 • 23.05.2012 Відкрита першість Чорноморського державного університету імені Петра Могили по прибережній веслування.

 • MASCOT-2012

 • Новорічні привітання ЧДУ ім. Петра Могили

 • ЧДУ ім Петра Могили абітуріент

 • Студентське життя

 • Випускники

 • Літній Табір

 • ЧДУ ім Петра Могили 15 років

 • Студенти ЧДУ ім Петра Могили

 • Випускники ЧДУ ім Петра Могили

 • Mascot 2011 ЧДУ ім Петра Могили

 • ЧДУ ім. Петра Могили. Перші роки

 • Гаджет температури повітря для Windows 7