Українська (Ukrainian) English Русский (Russian)

ОГОЛОШЕННЯ

Всі оголошення

Останні новиниСтудентка 3 курсу факультету комп’ютерних наук Вікторія Савицька взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Математичні науки». Захід відбувся 31 березня та 1 квітня 2016 року у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. М. Коцюбинського.Нещодавно успішно завершився ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини» у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, в якому брали участь представники нашого університету.

Архів новин

Про нас пишуть

Вечером в среду, 16 декабря, в художественной галерее Черноморского государственного университета имени Петра Могилы состоялось открытие выставки «Обо всем понемногу». Автор всех представленных работ — Надежда Темерова, художник-постановщик Николаевского академического художественного русского драматического театра. Это далеко не первая выставка в ее творческой биографии, но первая, которая проходит за стенами русдрама.

Ректор ЧГУ имени Петра Могилы Леонид Клименко рассказал, как на поступление в вузы влияет внутриполитическая ситуация в стране

В редакции «Николаевских новостей» состоялся брифинг с участием ректора Черноморского государственного университета имени Петра Могилы Леонида Клименко и начальника отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации Александра Садовского.

Архів статей

Євросоюз: історія та сьогодення

«Євросоюз: історія та сьогодення» Фонд бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили

Європейський Союз є найбільш розвинутою, з погляду форм економічної інтеграції, групою країн і посідає особливе місце в світі. ЄС – досить складне утворення й процеси поглиблення інтеграції країн в його рамках проходять не просто.Однак від початку свого існування дане утворення поетапно здійснює трансформацію у бік державного союзу нового типу зі своєрідним правопорядком і політичними відносинами.

В тематичному списку подано відомості стосовно літератури з історії та сьогодення Євросоюзу, що знаходиться в фонді бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили. До складу тематичного списку увійшли бібліографічні описи книг навчального та наукового характеру, періодичні видання. Список ознайомить з літературою, наявною в фонді бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили, і буде корисним студентам і викладачам, а також стане в нагоді всім, хто цікавиться питаннями історії та сьогодення Європейського Союзу.

Книги

 1. Dinan D., Ever Closer Union: an Introduction to European Integration.– China: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2005.– 664p.
 2. English: Textbook for Training Professionals in the Field of European and Euro-Atlantic Integration / Y.Glukhova, D.Say, V.Palagnyuk, S.Soroka.– 2 ed., updated.– Mykolayiv: Publisher Yemelyanova T.V., 2012.– 480p.
 3. European Governance. Policy Making Between Politicization and Control / ed. by G.P.E.Walzenbach.– Great Britain: Ashgate Publishing Limited, 2006.– 246p.
 4. From single market to European Union.– Germany: Office for Official Publications of the European Communities, 1992.– 52p
 5. Global Europe, Social Europe / ed. by: A.Giddens, P.Diamond, R.Liddle. – USA : Polity Press, 2008. – 309p. – ISBN 0-7456-3934-8.
 6. McCormick J., Understanding the European Union: a Concise Introduction.– Second ed.– Great Britain: Creative Print & Design, 2002.– 238p.
 7. Policy - Making in the European Union / ed. by: H.Wallace, W.Wallace, M.A.Pollack. – 5-th ed. – Great Britain : Oxford University Press, 2005. – 570p.
 8. The European Union: Reading on the Theory and Practice of European Integration / edited by: B.F.Nelsen, A.C.-G.Stubb.– Second ed.– USA: Lynne Rienner Publishers, Inc., 1998.– 357p.
 9. Антидемпінгова політика Єропейського Союзу: практичний посібник для українських виробників та експортерів.– К.: Катран груп, 2001.– 150с.– (Tacis).
 10. Арах М., Европейский союз: видение политического объединения.– М.: Экономика, 1998.– 467с.
 11. Белоглавек, А. И. Европейское международное частное право - договорные связи и обязательства: в 2-х т., Т.1 / А. И. Белоглавек. – К.: Таксон, 2010. – CLXXVIII, 1395с. – ISBN 978-966-7128-78-4.
 12. Боршарт, К.-Д. Абетка Законодавства європейського співтовариства / К.-Д. Боршарт; пер. з англ. В.Мардак. – К.: Представництво Європейської Комісії, 2002. – 112с.
 13. Буряк П.Ю., Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посібник / П.Ю.Буряк, О.Г.Гупало.– 2-ге вид., доп.– К.: Хай-Тек Прес, 2008.– 352с.– Реком. МОН України.
 14. Вибори в Європейському Союзі / за ред. Д.С.Ковриженка.– К.: ФАДА ЛТД, 2006.– 156с.
 15. Гендерні аспекти Європейського права. Досвід адаптації законодавства країн Центральної та Східної Європи: Круглий стіл 11 жовтня 2005 року: Стенографічний звіт.– К., 2006.– 72с.
 16. Гоблик В.В., Специфіка прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС/ В.В.Гоблик, І.Р.Тимченко;/Регіональна економіка,2013.-№1.– С.195-200.
 17. Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації: Інформаціно-довідкове видання. - К.: Кондор, 2003.- 212с.
 18. Гоці С., Європейська Комісія: процеси ухвалювання рішень і виконувачі повноваження / пер. з італійської І. Дробот.– К.: Вид-во "КІС", 2007.– 202с.
 19. Губський Б. Євроатлантична інтеграція України. - К.: Логос, 2003.-328с.: іл.
 20. Державні закупівлі в Європейському Союзі: стан та правозахисні системи / пер. з англ. О.Мацак.– К.: Центр адаптації держ. служби до стандартів ЄС, 2009.– 176с.– (Бібліотека молодого державного службовця).
 21. Євроінтеграція: досвід країн Вишеградської четвірки та українські реалії: [дослідження] / за ред. І.Коссе. – К. : Ін-т економічних досліджень та політичних консультацій, 2014. – 87с.
 22. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник для вузов / отв. ред. Л.М.Энтин.– 2-е изд., пересмотр. и доп.– М.: Норма, 2007.– 960с.
 23. Євроатлантична інтеграція: досвід Польщі і України: освітній пакет / Громадська Ліга Україна - НАТО. – К., 2007. – 238с.
 24. Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу: тематичний випуск теоретичного та науково-методичного часопису "Вища освіта".№3 (додаток 2).Т.1 / Інститут вищої освіти НАПН України.– К.: Педагогічна преса, 2012.– 134с.
 25. Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу: тематичний випуск теоретичного та науково-методичного часопису "Вища освіта".№3 (додаток 2) / Інститут вищої освіти НАПН України.– К.: Педагогічна преса, 2013.– 256с.
 26. Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми: монографія / за ред. В.П.Горбатенко.– К.: Юридична думка, 2005.– 332с.
 27. Жлоба А.А., Право окружающей среды Европейского Союза: общая часть: учебник для вузов.– Минск: Зорны Верасок, 2010.– 156с.– (Европейское экономическое право).
 28. Жук, М. В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посібник / М. В. Жук, Т. В. Бауліна. – К.: Видавець Паливода А.В., 2006. – 347с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-86-3.
 29. Законотворчість: словник термінів і понять з міжнародного та єропейського права/ за ред. М.Т.Кравчука; Ін-т законодавства Верховної Ради України; Укр.-європ. консультативний центр з питань законодавства (UEPLAC).– К., 2005.– 159с.
 30. Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища.– Львів: Екоправо, 2004.– 192с.
 31. Зіллер, Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС / Ж. Зіллер; пер. з франц. В.Ховтун. – К.: Основи, 1996. – 420с. – ISBN 966-500-010-1.
 32. Ильин Ю.Д., Лекции по истории и праву Европейского Союза.– Харьков: Консум, 1998.– 156с.
 33. Інтеграція України у світове співтовариство: матеріали науково-практичної конференції / ред. В.Вовк, Н.Лакиза-Сачук, І.Чернуха.– К.: Задруга, 1999.– 292с.
 34. Кернз В., Вступ до права Європейського Союзу: навч. посібник.– К.: Знання, 2002.– 381с.– (Європейське право).
 35. Киричук О.С., Історичні та інституційні основи ЄС: курс лекцій / О.С.Киричук, О.Я.Красівський.– Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012.– 168с.
 36. Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи: збірник наукових праць. – К. : Пульсари. – 2012. – 164с.- ISBN 978-617-615-022-0.
 37. Кондратюк С.В., Європейська політика об'єднаної Німеччини: монографія.– К.: Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008.– 264с.
 38. Конституции государств Европейского Союза / под общ. ред. Л.А.Окунькова.– М.: НОРМА - ИНФРА М, 1997.– 816с.
 39. Копійка В.В., Європейський Союз: заснування і етапи становлення: навч. посібник для вузів / В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко.– К.: Юрінком Інтер, 2001.– 448с.
 40. Кордон М.В., Європейська та євроатлантична інтеграція України: навч. посібник.– 2-ге вид.– К.: ЦУЛ, 2012.– 172с.– Реком. МОН України.
 41. Ландо Д.Д., Европейское частное право: учеб. пособие для вузов / Д.Д.Ландо, Е.Б.Леанович.– Минск: Зорны Верасок, 2010.– 146с.– (Европейское экономическое право).
 42. Ландо Д.Д., Институционное право Европейского Союза: учеб. пособие для вузов / Д.Д.Ландо, В.И.Самарин.– Минск: Зорны Верасок, 2010.– 184с.– (Европейское экономическое право).
 43. Леонова А.О., Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України: навч.-метод. посібник / А.О.Леонова, В.П.Давидова, О.О.Новачук.– К.: Кондор, 2007.– 390с.
 44. Лозо В.И., Правовые основы экологической стратегии Европейского Союза: (концепция, програмное обеспечение, систематизация и комментарий действующего законодательства ЕС): монография.– Харьков: Право, 2008.– 368с.
 45. Марченко В.В., Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії): монографія.– К.: Правова Єдність, 2010.– 216с.
 46. Мещанова М.В., Правовое регулирование внутреннего рынка Европейского Союза: учеб. пособие для вузов.– Минск: Зорны Верасок, 2010.– 134с.– (Европейское экономическое право).
 47. Микієвич М.М., Європейське право навколишнього середовища: навч. посібник / М.М.Микієвич, Н.І.Андрусевич, Т.О.Будякова.– Львів: ТзОВ "ЮМІ", 2004.– 256с.
 48. Микієвич М.М., Європейське право навколишнього середовища: навч. посібник / М.М.Микієвич, Н.І.Андрусевич, Т.О.Будякова.– Львів: ТзОВ "ЮМІ", 2004.– 256с.
 49. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України: підручник для вузів / за ред. Л.С.Голопатюка. – К.: Освіта України, 2005. – 404с.
 50. Міжнародні організації: навч. посібник для вузів / за ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, З.Кутайні. – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: ЦУЛ, 2007. – 440с. – ISBN 966-364-365-Х.
 51. Неурядові організації Європейського Союзу: порівняльний аналіз з громадськими організаціями України.– К., 2002.– 50с.
 52. Опришко В.Ф., Право Європейського Союзу: Загальна частина: підручник для вузів / В.Ф.Опришко, А.В.Омельченко, А.С.Фастовець.– К.: КНЕУ, 2002.– 460с.
 53. Офіційні документи Європейської Спільноти щодо гендерної рівності.– К., 2004. – 71с. + доп. 11с. – (Вісник Програми сприяння парламенту України університету Індіани ; №218).
 54. Палагнюк Ю.В., Державна євроінтеграційна політика України: теорія, методологія, механізми: монографія.– Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014.– 392с.
 55. Палагнюк Ю.В., Державне регулювання аудіовізуальних засобів масової комунікації: європейський досвід та Україна: монографія.– Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012.– 236с.
 56. Парламентський вимір європейської інтеграції.– К.: Нора-прінт, 2005.– 101с.
 57. Петров Р.А., Транспозиция "acquis" Европейского Союза в правовые системы третьих стран: монография.– К.: Истина, 2011.– 384с.
 58. Посельський В., Конституційний устрій Європейського Союзу: навч. посібник.– К.: Таксон, 2005.– 280с.– (Vodus Vivendi).
 59. Постовалова Т.А., Трудовое и социальное право Европейского Союза: учеб. пособие для вузов.– Минск: Зорны Верасок, 2010.– 219с.– (Европейское экономическое право).
 60. Потенціали співробітництва України з ЄС у сфері безпеки (Центр досліджень армії конверсії та роззброєння для фонду Конрада Аденауера)/ В. Бадрак, С.Згурець, В.Лаптійчук, Л.Поляков.-К., 2011.-43с.
 61. Право экономического и валютного союза: учеб. пособие для вузов / А. И. Анищенко, Е. Б. Леанович, М. В. Юрьева, Т. Г. Климович. – Минск : Зорны Верасок, 2010. – 152с. – ISBN 978-985-6957-25-6.
 62. Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції: монографія / за ред.: Ю.П.Битяка, О.Г.Данильяна.– Харків: Право, 2010.– 384с.
 63. Програми допомоги Європейського Союзу та співпраця України з ЄС. – К. : Представництво Європейської Комісії в Україні, 2009. – 35с. : іл. – ISBN 978-92-79-11301-7.
 64. Референдуми в Європейському Союзі / за ред. Д.С.Ковриженка.– К.: ФАДА, ЛТД, 2007.– 186с.– (Лабораторія законодавчих ініціатив).
 65. Референдуми в Європейському Союзі / за ред. Д.С.Ковриженка.– К.: ФАДА, ЛТД, 2007.– 186с.– (Лабораторія законодавчих ініціатив).
 66. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центрально-європейськими сусідами / Ін-т регіональних та євроінтеграційних досліджень "ЄвроРегіон Україна".– К.: К.І.С., 2004.– 360с.
 67. Савельєв Є.В., Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси.– Тернопіль: Економічна думка, 2003.– 482с.
 68. Світова та європейська інтеграція: навчальний посібник / гол. ред. М.О.Багмет.– Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008.– 340с.
 69. Сидорчук, В. К. Введение в европейское конкурентное право: учеб. пособие для вузов / В. К. Сидорчук. – Минск : Зорны Верасок, 2010. – 180с. – (Европейское экономическое право). – ISBN 978-985-6957-23-2.
 70. Словник-довідник Європейського Союзу /за ред. Ю.Марченко.– К.: К.І.С., 2001.– 152с.
 71. Сорока, С. В. Механізм взаємодії уряду і парламенту в процесі державного управління: досвід країн Європейського Союзу та українська практика: монографія / С. В. Сорока. – Миколаїв: ФОП Ємельянова Т.В., 2012. – 422с. – ISBN 978-966-2650-09-9.
 72. Татам А., Право Європейського Союзу: підручник / за ред. В.І.Муравйова.– К.: Абрис, 1998.– 424с.
 73. Топорнин Б.Н., Европейское право: учебник.– М.: Юристъ, 1998.– 456с.
 74. Україна на шляху до Європи / за ред. Л.Хоффманна, Ф.Мьоллерс; пер. с англ. А Гур'янової.– К.: Фенікс, 2001.– 343с.
 75. Хартия Европейского Союза об основных правах : комментарий / под ред. С.Ю.Кашкина. – М.: Юриспруденция, 2001. – 208с. – ISBN 5-84-01-0102-8.
 76. Хартли Т.К., Основы права Европейского сообщества = Введение в конституционное и административное право Европейского сообщества / пер. с англ. и науч. ред. В.Г.Бенды.– М.: Закон и право. ЮНИТИ, 1998.– 703с.
 77. Циганкова, Т. М. Міжнародні організації: навч. посібник / Т. М. Циганкова, Т. Ф. Гордєєва. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 340с. – ISBN 966-574-274-4.
 78. Шамборовський Г.О., Регіональна політика Європейського Союзу: навч. посібник.– К.: Знання, 2011.– 187с.– (Реком. МОН України).
 79. Шенгенские соглашения / сост.: С.Ю.Кашкин, А.О.Четвериков. – М.: АНТЭЯ, 2000. – 192с. – ISBN 5-93476-016-5.

Періодика

 • 1. Бауманн Е., Стандарти Європейського Союзу сфері державних фінансів//Фінанси України, 2013.-№12.– С.21-32.
 • 2. Белінська Ю., Лютневий візит трійки міністрів закордонних справ ЄС до України//Політика і час, 2007.-№ 3.– С.21-23.
 • 3. Борщевський В.В., Перспективи розвитку продовольчого сектору України у контексті створення зони вільної торгівлі ЄС/ В.В.Борщевський, І.М.Куліш;//Регіональна економіка, 2013.-№4.– С.7-15.
 • 4. В Україні працюють проекти ЄС//Політика і час,2007.-№ 6.– С.6-7.
 • 5. Виконання плану дій Україна - ЄС: громадський моніторинг//Політика і час, 2007.-№ 4.– С.10-13.
 • 6. Власюк О.С., Фінансові аспекти розширення ринків збуту та стимулювання розвитку внутрішнього ринку в умовах запровадження зони вільної торгівлі з ЄС//Фінанси України, 2014.-№4.– С.46-60.
 • 7. Галан Н.І., Державна підтримка малих та сеередніх підприємств в Європейському союзі//Фінанси України, 2005.-№5.– С.147-154.
 • 8. Декомб В., Як порушувати проблеми колективної ідентичності?//Філософська думка, 2013.-№4.– С.81-96.
 • 9. Денджерфільд М., Європейський Союз і посткомуністична Європа: один підхід чи кілька?//Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2008.-№1.– С.119-139.
 • 10. Дзяд О.В., Фінансові аспекти інноваційної політики ЄС//Фінанси України, 2005.-№5.– С.140-145.
 • 11. Дорошенко І.В., Причини й наслідки кризи єврозони:уроки для України//Фінанси України, 2010.-№12.– С.58-68.
 • 12. Європейський інструмент сусідства та партнерства - нові можливості для України//Безпека життєдіяльності, 2008.-№ 1-2.– С.55-56.
 • 13. Єрьомічева Г., Ставлення населення Росії, Білорусі та України до діяльності Євросоюзу в контексті соціальної нерівності//Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2012.-№3.– С.114-138.
 • 14. Землянкін А.І., Нова інноваційна політика Європейського Союзу: досвід для України/ А.І.Землянкін, І.Ю.Підоричева;//Регіональна економіка, 2013.-№2.– С.193-202.
 • 15. Зоткін А., Інтеграція і регіоналізація - два вектори єдиної політики Євросоюзу//Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2009.-№4.– С.67-83.
 • 16. Карлін М.І., Критерії та напрями удосконалення розподілу податкових доходів між регіонами країни//Регіональна економіка, 2014.-№2.– С.116-123.
 • 17. Козюк В.В., "Рейнська модель" у глобальних торговельних та монетарних процесах//Фінанси України, 2007.-№7.– С.141-154.
 • 18. Корсунський С., Європейська енергетична політика//Політика і час, 2007.- № 2.– С.16-20.
 • 19. Крисоватий А.І., Вплив поглиблення інтеграції на податкову політику країн - учасниць ЄС/ А.І.Крисоватий, Т.В.Кощук//Фінанси України, 2009.-№2.– С.31-43.
 • 20. Курс європейської інтеграції обрали самі українці//Політика і час, 2007.-№ 7.– С.6-7.
 • 21. Лейн Д., Громадянське суспільство у старих і нових державах-членах ЄС. Ідеологія, інституції та просування демократії//Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2011.-№2.– С.37-58.
 • 22. Липова Т.В., Державне управління зовнішніми (передаксесаційними) ресурсами: досвід Польщі/ Т.В.Липова, В.П.Колосова//Фінанси України, 2013.-№2.– С.83-92.
 • 23. Невідомий В.І., Національні особливості формування системи управління та контролю коштів міжнародної технічної допомоги від ЄС//Фінанси України, 2014.-№8.– С.14-26.
 • 24. Осетинський А., Сучасні аспекти інституційного забезпечення касаційного перегляду судових рішень та єдність правозастосування у національних судових системах країн ЄС//Право України, 2007.-№ 5.– С.7-14.
 • 25. Павлюк К.В., Досвід реформування державних фінансів у нових країнах - членах Європейського Союзу/ К.В.Павлюк, І.В.Іголкін;//Фінанси України, 2007.-№2.– С.44-55.
 • 26. Палій О., Європейська система безпеки не буває без НАТО//Політика і час, 2007.-№ 2.– С.37-39.
 • 27. Писаренко С.М., Євроінтеграційні основи трансформації регіональної політики України//Регіональна економіка, 2014.-№3.– С.56-65. Притикіна О.Л., Інноваційна політика України та інтеграція до ЄС/ О.Л.Притикіна, Ю.М.Стасюк, О.В.Щипанова//Фінанси України, 2005.-№5.– С.36-43.
 • 28. Притикіна О.Л., Інноваційна політика України та інтеграція до ЄС/ О.Л.Притикіна, Ю.М.Стасюк, О.В.Щипанова//Фінанси України, 2005.-№5.– С.36-43.
 • 29. Рендюк Т., Шлях Румунії до Європейського Союзу: досвід, проблеми, перспективи//Політика і час, 2007.-№ 2.– С.32-36.
 • 30. Савельєв Ю., Експертні та масові оцінки майбутнього Європейського Союзу в глобальному світі//Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2010.-№1.– С.39-55.
 • 31. Сіденко В.Р., Потенціал економічного розвитку України в контексті європейської інтеграції//Фінанси України, 2007.-№9.– С.143-150.
 • 32. Скрипник С., Чи може енергетична залежність порушити регіональний баланс сил?//Політика і час, 2007.-№ 7.– С.52-55.
 • 33. Соколовська А.М., Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС/ А.М.Соколовська, Т.В.Кощук//Фінанси України, 2012.-№1.– С.94-115.
 • 34. Стативка А., Про деякі фактори формування політичної еліти в країнах Центральної та Східної Європи і в Україні//Політика і час, 2007.-№ 7.– С.46-49.
 • 35. Тибо П., Здивування європейців//Філософська думка, 2013.-№4.– С.62-73.
 • 36. Тимошенко О., ЄС - Україна: плідне співробітництво// Соціальний захист, 2006.-№4.– С.8-9.
 • 37. Хмелько В., Ставлення громадян України до її вступу до Євросоюзу і НАТО та їхні оцінки своєї обізнаності стосовно цих організацій//Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2006.-№1.– С.71-87.
 • 38. Чебаненко О., Основні результати і проблеми виконання плану дій Україна - ЄС/ О.Чебаненко, Д.Ковриженко//Політика і час, 2007.-№ 3.– С.24-28.
 • 39. Черешнюк В., Україна - ЄС: проблеми співробітництва та шляхи їх вирішення//Право України, 2004.-№ 2.– С. 137-139.
 • 40. Чуб О.О., Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи//Фінанси України, 2008.-№4.– С.57-67.
 • 41. Шевчук В.О., Уніфікація податкових систем країн Європейського Союзу як критерій поглиблення інтеграції/ В.О.Шевчук, Р.Ю.Римарська//Фінанси України, 2007.-№12.– С.49-59.
 • 42. Шеліго П., Такий собі "мікст" з романської експресивності та германської педантичності і самодисципліни//Політика і час, 2007.- № 5.– С.12-13.
 • 43. Шлафер О., Україна - ЄС//Політика і час, 2007.-№ 7.– С.22-18.
 • 44. Шпек Р., Україна - ЄС: крок до членства//Політика і час, 2007.- № 5.– С.8-11.
Температура в аудиторіях

Історія і політика без міфів.


 • ПН TV Політичні еліти України (Котляр Ю. В. , Шевчук О. В.)

 • ПН TV Гендерна рівність (Іовчева А. М.)

 • ПН TV Про голод і канібалізм (Погромський В. О.)

 • Історія звязків Південної України (Вовчук Л. А.)

 • Громадянське суспільство (Іванов М. С. )

 • Україна і геополітика (Чупрін Р. В.)

 • Хто зрадник Мазепа чи Петро І Шевченко Н В

 • Як Росія нищила Україну

 • Звідки з'явилась Україна

 • Армія і народний рух в боротьбі за українську державність
 • Відео архів ЧДУ


 • Вечер поэзии в библиотеке им А Гмырева

 • 15.07.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 11.06.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 27.05.2015 Круглий стіл в ЧДУ

 • 26.05.2015 Презентація книги Андрія Новака

 • 25.05.2015 Посмертна виставка Зебека

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ (ТВ)

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ

 • 12.03.2015 Наталія Дзюбенко-Мейс в ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.03.2015 Виставка Сергія Шаповалова

 • 12.02.2015 Дискусія про безпеку України

 • 06.02.2015 Факультет Соціології

 • 05.02.2015 Інститут інженерії

 • 03.02.2015 У ЧДУ ім. П. Могили інваліди здобули нову спеціальність

 • 02.02.2015 Відкриття Центру соціально психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування

 • 02.02.2015 Курси в ЧДУ ім Петра Могили

 • 02.02.2015 Куди піти вчитись

 • 02.02.2015 Типовий студент політолог

 • 02.02.2015 Коротко про головне

 • 27.01.2015 Добрий вечір Григор'єва

 • 20.01.2015 ЧДУ відзначив 19 років

 • 19.01.2015 Розмова Хоржевська Клименко

 • 15.01.2015 Художники за неподільну Україну

 • 11.12.2014 Перепідготовка військовослужбовців

 • 04.12.2014 Благодійний ярмарок на допомогу військовим

 • 02.12.2014 Як вузи беруть на бюджет дітей бійців АТО

 • 18.11.2014 Тиждень європейської якості в ЧДУ

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 30.10.2014 Уроки європейців для України в ЧДУ

 • 30.10.2014 Незвичайний спектакль у ЧДУ ім. П. Могили

 • 27.10.2014 Творчість студентів могилянки у галузі телебачення

 • 16.10.2014 День відкритих дверей

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС 2

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС

 • 23.09.2014 Європа у валізі

 • 18.09.2014 Навчання людей з інвалідністю

 • 18.09.2014 Збір коштів на ремонт БТРів

 • 11.09.2014 Зустріч студентіва ЧДУ з литовськими журналістами

 • 11.09.2014 Виставка Анатолія Шаповалова

 • 16.08.2014 Сюжет про: ЧДУ імені Петра Могили

 • 01.07.2014 ЧДУ імені Петра Могили

 • 03.06.2014 Леонід Клименко у програмі "Добрий вечір"

 • 18.05.2014 День відкритих дверей

 • 29.04.2014 Політологи в ЧДУ

 • 15.04.2014 Польська делегація у ЧДУ ім. П. Могили

 • 10.04.2014 Посол Латвії у ЧДУ ім. П. Могили

 • 31.03.2014 Соціальний проект студентів соціології

 • 13.03.2014 Нова лабораторія в ЧДУ ім. П. Могили

 • 02.03.2014 Клименко на антивоенном митинге

 • 20.01.2014 День відкритих дверей

 • 13.02.2014 Виставка братів Поздєєвих

 • 11.02.2014 Випуск першої групи інвалідів

 • 06.02.2014 День Кар’єри

 • 30.01.2014 Майстер-клас у ЧДУ ім. П. Могили

 • 23.01.2014 Вахтанг Кіпіані презентує книжки в ЧДУ ім. П. Могили

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-2.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування.

 • 03.12.2013 Перепідготовка військовослужбовців у ЧДУ

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську 2

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську

 • 14.11.2013 Круглий стіл: дискусія щодо євроінтеграції

 • 14.11.2013 Виставка Володимира Тарабанова

 • 12.11.2013 Відкриття інституту полоністики

 • 07.11.2013 Брати Капранови в ЧДУ ім. П. Могили

 • 22.10.2013 Науково-практична конференція в ЧДУ

 • 22.10.2013 Концерт Ігоря Жука

 • 17.10.2013 Наукові школи ЧДУ

 • 17.10.2013 Виставка миколаївських художників

 • 15.10.2013 ЧДУ: 10 років кафедрі

 • 10.10.2013 ЧДУ: день відкритих дверей

 • 08.10.2013 ЧДУ: працевлаштування випускників

 • 17.09.2013 ЧДУ посол ЕС

 • 01.09.2013 День знань

 • 01.08.2013 Зустріч з інвалідами

 • 04.07.2013 Могилянка бакалаври

 • 02.07.2013 Центр вивчення корейської мови

 • 21.06.2013 Могилянка екологічний аудит

 • 28.05.2013 Могилянка наукова конференція

 • 23.05.2013 Виставка сучасних ікон

 • 19.05.2013 День відкритих дверей.

 • 18.05.2013 Фільм про науку в ЧДУ ім. П. Могили

 • 16.05.2013 Європа у валізі

 • 26.04.2013 Науковий семінар, присвячений 27 річниці аварії на ЧАЕС

 • 25.04.2013 Американська карикатура

 • 18.04.2013 Генеральный консул Грузії

 • 01.04.2013 Виступ студента юридичного факультету ЧДУ ім. Петра Могили Андрія Климовича на навчальних засіданнях Європейського кримінального суду

 • 26.03.13. Всеукраїнська науково-практична конференція

 • 21.03.13. Вікіпедія в Могилянці

 • 21.03.13. Виставка Ганни Стефановської

 • 01.03.2013 День Кар’єри

 • 27.02.2013 Виставка Юрлова

 • 27.02.2013 Нарада проректорів та заступників директорів вищих навчальних закладів

 • 07.03.2013 День Інституту філології

 • 22.02.2013 Програма присвячена 50-річчу професора Пронкевича О. В.

 • 19.02.2013 Приїзд Генерального консула Болгарії

 • 17.02.2013 День відкритих дверей

 • 09.02.2013 Чемпіонат з академічного веслування на тренажерах

 • 29.01.2013 Чужих дітей не буває

 • 27.01.2013 Різдвяна виставка

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу "Так ТВ"

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу

 • 02.11.2012 Фотовиставка "Спорт" - галерея

 • 30.10.2012 Конгрес Європейські студенти

 • 11.10.2012 Галерея - Виставка Артим

 • 09.10.2012 Вручення дипломів держслужбовцям

 • 02.10.2012 Регата "Кубок Чорного моря"

 • 27.09.2012 Галерея - Виставка Мартинова

 • 25.09.2012 Захист магістрів держслужби

 • 11.09.2012 Добролевский - 80 років

 • 23.11.2011 День кар'єри

 • Листопад - Грудень 2011 Еколого-медичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет Соціології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет економічних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Інститут філології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет комп'ютерних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет політичних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Юридичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • 13.12.2011 ІГУ (відкрита лекція Стівена Харріса,доктора державного управління професора Школи Публічної політики та Адміністрування Карлетоньского університету м.Оттава,Канада).

 • 12.12.2012 На базі ЧДУ ім. Петра Могили відкриється унікальна науково-освітня лабораторія «Microchip».

 • 09.12.2011 Круглий стіл до дня захисту прав людини

 • 16.11.2011 Посвята студентів першокурсників фак-та соціології

 • «Добрий вечір» Трунов Олександр Миколайович, к.т.н., доцент, перший проректор, проректор з навчальної і виховної роботи.

 • 02.03.2012 Виставка Леоніда Ящеко.

 • 18.03.2012 Зустріч ректора, Л.П.Кліменко з майбутніми студентами.

 • 20.03.2012 З 20 по 23 березня Чорноморський державний університет імені Петра Могили відвідав заступник декана місіонерського факультету православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету священик Олексій Лимарєв.

 • 03.04.2012 «Автопортрет» Віктор Гожий.

 • 22.04.2012 Круглий стіл «Влади і громади»

 • 27.03.2012 Фулбрайт. Відкрита лекція фахівця з афро-американській літературі, професора американістики University of West Florida (Pensacola, FL), автора низки статей з інтелектуальної історії та культурі США 20-го століття Марка Джеймса.

 • Конвокація магістрів ЧГУ

 • 15.03.2012 У ЧДУ ім. П. Могили розглядають проблеми альтернативних джерел енергетики.

 • 12.04.2012 Виставка картин колекціонера Вадима Юрлова.

 • 06.04.2012 У ЧДУ ім. Петра Могили обговорили Закон України «Про державну службу» та поговорили про стратегію кадрової політики на 2012-2020 рр..

 • 15.05.2012 Студенти «Могилянки» пікетували приймальню депутата Солтиса проти відкриття питного закладу в корпусі їх вузу.

 • 10.05.2012 Презентація книги професора кафедри української історії Торонтського університету, академіка Канадської королівської академії наук Павла-Роберта Магочія.

 • Липень «Добрий вечір» Ємельянов Володимир Михайлович, к.т.н., доцент директор Інституту державного управління.

 • Серпень «Добрий вечір» Клименко Леонід Павлович, д.т.н., професор, ректор ЧДУ імені Петра Могили.

 • 23.05.2012 Відкрита першість Чорноморського державного університету імені Петра Могили по прибережній веслування.

 • MASCOT-2012

 • Новорічні привітання ЧДУ ім. Петра Могили

 • ЧДУ ім Петра Могили абітуріент

 • Студентське життя

 • Випускники

 • Літній Табір

 • ЧДУ ім Петра Могили 15 років

 • Студенти ЧДУ ім Петра Могили

 • Випускники ЧДУ ім Петра Могили

 • Mascot 2011 ЧДУ ім Петра Могили

 • ЧДУ ім. Петра Могили. Перші роки

 • Гаджет температури повітря для Windows 7