Українська (Ukrainian) English Русский (Russian)
ПОЛОЖЕННЯ
про міжнародний відділ
Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили
 
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Міжнародний відділ (далі – МВ) як структурний підрозділ МДГУ ім. Петра Могили спрямовує свою діяльність на розширення й поглиблення його міжнародних контактів, підвищення авторитету МДГУ ім. Петра Могили в світі. Основне призначення МВ – у сприянні підвищенню рівня навчального процесу через отримання освіти студентами МДГУ ім. Петра Могили додатково за межами України, у підвищенні кваліфікації викладачів та адміністрації шляхом координації наукових та науково-педагогічних контактів з відповідними інституціями за кордоном, у залученні кращих іноземних фахівців до викладання, а також зарубіжних студентів для навчання в МДГУ ім. Петра Могили.
1.2. МВ підпорядковується першому проректору МДГУ ім. Петра Могили.
1.3. Безпосереднє керівництво МВ здійснює начальник відділу, який, за поданням першого проректора, призначається наказом ректора МДГУ ім. Петра Могили.
1.4. Головними напрямками діяльності МВ є:
-  пошук та розширення можливих міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи МДГУ ім. Петра Могили;
-  робота з іноземцями, що прибувають до МДГУ ім. Петра Могили для навчання, викладання та дослідницької роботи;
-  інформування іноземців про можливості навчання та праці в МДГУ ім. Петра Могили;
-  візово-протокольна робота, пов’язана з оформленням закордонних відряджень співробітників, а також студентів МДГУ ім. Петра Могили, що відряджаються за кордон;
-  створення та підтримка: баз даних, програм навчання за кордоном, іноземних викладачів та іноземних студентів МДГУ ім. Петра Могили, студентів та викладачів МДГУ ім. Петра Могили, що виїздять у відрядження за кордон, міжнародних благодійних організацій і фондів.
 
2. ФУНКЦІЇ МВ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ 
2.1. МВ створює умови для розширення міжнародних контактів МДГУ ім. Петра Могили:
-  веде пошуки можливих міжнародних навчальних, наукових та адміністративних контактів;
-  збирає, обробляє й оперативно розповсюджує серед студентів та професорсько-викладацького складу інформацію про умови навчання та стажування за кордоном, про міжнародні угоди МДГУ ім. Петра Могили, про можливість участі в міжнародних програмах і проектах;
-  консультує та надає методичну допомогу при оформленні документів (відповідних подань, академічних довідок тощо).
2.2. Структурні підрозділи зобов’язані інформувати МВ про подання від імені МДГУ ім. Петра Могили або його структурних підрозділів проектів до міжнародних організацій, фондів, компаній та іноземних фізичних осіб.
2.3. МВ здійснює організаційну підтримку міжнародних конференцій, семінарів та інших міжнародних заходів, що проводяться в МДГУ ім. Петра Могили.
2.4. МВ:
-  надає необхідну консультаційну допомогу при укладанні міжнародних угод МДГУ ім. Петра Могили;
-  координує виконання міжнародних угод МДГУ ім. Петра Могили;
-  веде базу даних про міжнародні угоди, укладені МДГУ ім. Петра Могили та його структурними підрозділами. Структурні підрозділи, які самостійно укладають угоди із закордонними закладами, організаціями та фондами, після їх підписання подають копії угод до МВ, який у тижневий термін службовою запискою інформує про це першого проректора і ректора МДГУ ім. Петра Могили.
2.5. МВ встановлює та постійно підтримує зв’язки з дипломатичними представництвами інших держав в Україні, з міжнародними організаціями та фондами, поширює серед них інформацію про МДГУ ім. Петра Могили, його програми та проекти.
2.6. МВ координує роботу структурних підрозділів МДГУ ім. Петра Могили при встановленні й розвитку контактів з видатними вченими, діячами науки і культури з-за кордону.
2.7. МВ подає пропозиції першому проректору щодо створення нормативних документів, пов’язаних з перебуванням, зарахуванням та навчанням іноземних громадян у МДГУ ім. Петра Могили.
2.8. МВ підтримує базу даних про Міжнародну консультаційну Раду МДГУ ім. Петра Могили та не рідше одного разу на квартал надсилає найважливішу інформацію про МДГУ ім. Петра Могили.
 
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАКОРДОННИХ ВІДРЯДЖЕНЬ
СПІВРОБІТНИКАМ МДГУ ІМ. ПЕТРА МОГИЛИ
3.1. Закордонні відрядження надаються співробітникам МДГУ ім. Петра Могили на підставі офіційного запрошення із зазначенням термінів дії та умов прийому особи, яку запрошують, і наказу ректора МДГУ ім. Петра Могили. Наказ готується керівником структурного підрозділу, співробітник якого відряджається, і погоджується з першим проректором (з навчальної роботи) та з МВ. Термін подання документів – не менше місяця до від’їзду у відрядження.
3.2. МВ виконує всі формальності, пов’язані з відрядженням за кордон співробітників МДГУ ім. Петра Могили згідно із зазначеним вище наказом ректора МДГУ ім. Петра Могили, консультує від’їжджаючих співробітників про правила та норми перетину державного кордону України.
3.3. У тижневий строк після повернення співробітники, що були у відрядженні, подають на ім’я ректора звіт про відрядження встановленої форми, а також копію звіту до МВ.
3.4. МВ на основі поданих звітів створює базу даних про закордонні відрядження.
 
4. ЗАПРОШЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ДО МДГУ ІМ. ПЕТРА МОГИЛИ
4.1. Для запрошення іноземних громадян до МДГУ ім. Петра Могили з метою читання лекцій, проведення наукових досліджень, навчання або стажування структурні підрозділи зобов’язані:
-  призначити особу, що відповідає за перебування іноземного громадянина в МДГУ ім. Петра Могили;
-  з’ясувати умови проживання та транспортування;
-  погодити з МВ всі питання, пов’язані з перебуванням іноземних громадян;
-  не менше, ніж за місяць до прибуття іноземного громадянина, подати до МВ такі дані про нього:
-  прізвище, ім’я, по батькові;
-  дата народження;
-  громадянство;
-  місце роботи і посада;
-  адреса домашня та установи, номер телефону, факсу;
-  адреса електронної пошти (за наявності);
-  номер і дата, до якої дійсний паспорт іноземного громадянина;
-  мета поїздки.
4.2. За необхідністю подовження терміну перебування іноземного громадянина в МДГУ ім. Петра Могили відповідний структурний підрозділ повинен обґрунтувати потребу в такому подовженні й отримати на це дозвіл ректора.
4.3. МВ виконує таке організаційне забезпечення:
-  за поданням структурного підрозділу, завізованим ректором, відповідним проректором, готує та надсилає іноземним фахівцям запрошення для приїзду до МДГУ ім. Петра Могили;
-  організовує зустріч та відправлення іноземних громадян, залучаючи співробітників відповідних структурних підрозділів;
-  виконує необхідні формальності, пов’язані з реєстрацією іноземних громадян у державних органах;
-  створює і веде базу даних про всіх іноземних громадян, що прибувають до МДГУ ім. Петра Могили.
4.4. Після виконання МВ необхідних формальностей перебування іноземного громадянина в МДГУ ім. Петра Могили забезпечує той структурний підрозділ, до якого він прибув.

 

Температура в аудиторіях

Історія і політика без міфів.


 • ПН TV Політичні еліти України (Котляр Ю. В. , Шевчук О. В.)

 • ПН TV Гендерна рівність (Іовчева А. М.)

 • ПН TV Про голод і канібалізм (Погромський В. О.)

 • Історія звязків Південної України (Вовчук Л. А.)

 • Громадянське суспільство (Іванов М. С. )

 • Україна і геополітика (Чупрін Р. В.)

 • Хто зрадник Мазепа чи Петро І Шевченко Н В

 • Як Росія нищила Україну

 • Звідки з'явилась Україна

 • Армія і народний рух в боротьбі за українську державність
 • Відео архів ЧДУ


 • 1.ТНМ 09 04 2016


 • 1.ТНМ 09 04 2016

 • ТНМ 05 04 2016

 • ТНМ 01 04 2016

 • ТНМ 22 03 2016
 • МСН Виставка Сєнкевич 07 03 2016

 • ТНМ сюжет - навчання 26.02.2016

 • Вечер поэзии в библиотеке им А Гмырева

 • Объектив 11 02 16 Выставка в ЧДУ

 • ТНМ 11 02 2015 Тренінг

 • МСН Східний Новий рік 10.02.2016.

 • Розмова на тему Галина Топча Науково практична конференція 27 01 2016

 • Новий день Пронкевич 29 01 2016
 • ТНМ 25 01 2016 Форум майбутнього Миколаєва

 • ТНМ 25 01 2016 День відкритих дверей

 • Объектив 19 01 16 Юбилей Николаевской могилянки

 • Добрый вечер 18 01 16 Брюховецкий

 • Розмова на тему 18.01.2016

 • ТНМ сюжет - ЧДУ 18.01.2016

 • Військові в ЧДУ ім. Петра Могили

 • Новий день 31.12.2015

 • Добрий вечір 26.12.15 Ващенко

 • Об’єктив 17.12.15 12 Не театральна прем’єра

 • Добрий вечір 18.12.15 Кіпіані

 • Об’єктив 19.11.15 Українські студії в ЧДУ

 • Об’єктив 19.11.15 Могилянські читання

 • Сюжет ТСН про воїна АТО- нині студента ЧДУ

 • Новий день. Болгарське товариство 23.11.2015

 • Объектив 18.11.15 ЧДУ

 • Національні дебати

 • Миколаївський клуб директорів

 • 16.10.2015 Посвята

 • 16.10.2015 Концерт

 • 01.10.2015 Іспаністи в ЧДУ

 • 29.09.2015 Іспаністи в ЧДУ

 • 29.09.2015 Змагання з веслування

 • 01.09.2015 Посвята в студенти

 • 31.07.2015 Посвята в студенти

 • 15.07.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 11.06.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 27.05.2015 Круглий стіл в ЧДУ

 • 26.05.2015 Презентація книги Андрія Новака

 • 25.05.2015 Посмертна виставка Зебека

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ (ТВ)

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ

 • 12.03.2015 Наталія Дзюбенко-Мейс в ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.03.2015 Виставка Сергія Шаповалова

 • 12.02.2015 Дискусія про безпеку України

 • 06.02.2015 Факультет Соціології

 • 05.02.2015 Інститут інженерії

 • 03.02.2015 У ЧДУ ім. П. Могили інваліди здобули нову спеціальність

 • 02.02.2015 Відкриття Центру соціально психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування

 • 02.02.2015 Курси в ЧДУ ім Петра Могили

 • 02.02.2015 Куди піти вчитись

 • 02.02.2015 Типовий студент політолог

 • 02.02.2015 Коротко про головне

 • 27.01.2015 Добрий вечір Григор'єва

 • 20.01.2015 ЧДУ відзначив 19 років

 • 19.01.2015 Розмова Хоржевська Клименко

 • 15.01.2015 Художники за неподільну Україну

 • 11.12.2014 Перепідготовка військовослужбовців

 • 04.12.2014 Благодійний ярмарок на допомогу військовим

 • 02.12.2014 Як вузи беруть на бюджет дітей бійців АТО

 • 18.11.2014 Тиждень європейської якості в ЧДУ

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 30.10.2014 Уроки європейців для України в ЧДУ

 • 30.10.2014 Незвичайний спектакль у ЧДУ ім. П. Могили

 • 27.10.2014 Творчість студентів могилянки у галузі телебачення

 • 16.10.2014 День відкритих дверей

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС 2

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС

 • 23.09.2014 Європа у валізі

 • 18.09.2014 Навчання людей з інвалідністю

 • 18.09.2014 Збір коштів на ремонт БТРів

 • 11.09.2014 Зустріч студентіва ЧДУ з литовськими журналістами

 • 11.09.2014 Виставка Анатолія Шаповалова

 • 16.08.2014 Сюжет про: ЧДУ імені Петра Могили

 • 01.07.2014 ЧДУ імені Петра Могили

 • 03.06.2014 Леонід Клименко у програмі "Добрий вечір"

 • 18.05.2014 День відкритих дверей

 • 29.04.2014 Політологи в ЧДУ

 • 15.04.2014 Польська делегація у ЧДУ ім. П. Могили

 • 10.04.2014 Посол Латвії у ЧДУ ім. П. Могили

 • 31.03.2014 Соціальний проект студентів соціології

 • 13.03.2014 Нова лабораторія в ЧДУ ім. П. Могили

 • 02.03.2014 Клименко на антивоенном митинге

 • 20.01.2014 День відкритих дверей

 • 13.02.2014 Виставка братів Поздєєвих

 • 11.02.2014 Випуск першої групи інвалідів

 • 06.02.2014 День Кар’єри

 • 30.01.2014 Майстер-клас у ЧДУ ім. П. Могили

 • 23.01.2014 Вахтанг Кіпіані презентує книжки в ЧДУ ім. П. Могили

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-2.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування.

 • 03.12.2013 Перепідготовка військовослужбовців у ЧДУ

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську 2

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську

 • 14.11.2013 Круглий стіл: дискусія щодо євроінтеграції

 • 14.11.2013 Виставка Володимира Тарабанова

 • 12.11.2013 Відкриття інституту полоністики

 • 07.11.2013 Брати Капранови в ЧДУ ім. П. Могили

 • 22.10.2013 Науково-практична конференція в ЧДУ

 • 22.10.2013 Концерт Ігоря Жука

 • 17.10.2013 Наукові школи ЧДУ

 • 17.10.2013 Виставка миколаївських художників

 • 15.10.2013 ЧДУ: 10 років кафедрі

 • 10.10.2013 ЧДУ: день відкритих дверей

 • 08.10.2013 ЧДУ: працевлаштування випускників

 • 17.09.2013 ЧДУ посол ЕС

 • 01.09.2013 День знань

 • 01.08.2013 Зустріч з інвалідами

 • 04.07.2013 Могилянка бакалаври

 • 02.07.2013 Центр вивчення корейської мови

 • 21.06.2013 Могилянка екологічний аудит

 • 28.05.2013 Могилянка наукова конференція

 • 23.05.2013 Виставка сучасних ікон

 • 19.05.2013 День відкритих дверей.

 • 18.05.2013 Фільм про науку в ЧДУ ім. П. Могили

 • 16.05.2013 Європа у валізі

 • 26.04.2013 Науковий семінар, присвячений 27 річниці аварії на ЧАЕС

 • 25.04.2013 Американська карикатура

 • 18.04.2013 Генеральный консул Грузії

 • 01.04.2013 Виступ студента юридичного факультету ЧДУ ім. Петра Могили Андрія Климовича на навчальних засіданнях Європейського кримінального суду

 • 26.03.13. Всеукраїнська науково-практична конференція

 • 21.03.13. Вікіпедія в Могилянці

 • 21.03.13. Виставка Ганни Стефановської

 • 01.03.2013 День Кар’єри

 • 27.02.2013 Виставка Юрлова

 • 27.02.2013 Нарада проректорів та заступників директорів вищих навчальних закладів

 • 07.03.2013 День Інституту філології

 • 22.02.2013 Програма присвячена 50-річчу професора Пронкевича О. В.

 • 19.02.2013 Приїзд Генерального консула Болгарії

 • 17.02.2013 День відкритих дверей

 • 09.02.2013 Чемпіонат з академічного веслування на тренажерах

 • 29.01.2013 Чужих дітей не буває

 • 27.01.2013 Різдвяна виставка

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу "Так ТВ"

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу

 • 02.11.2012 Фотовиставка "Спорт" - галерея

 • 30.10.2012 Конгрес Європейські студенти

 • 11.10.2012 Галерея - Виставка Артим

 • 09.10.2012 Вручення дипломів держслужбовцям

 • 02.10.2012 Регата "Кубок Чорного моря"

 • 27.09.2012 Галерея - Виставка Мартинова

 • 25.09.2012 Захист магістрів держслужби

 • 11.09.2012 Добролевский - 80 років

 • 23.11.2011 День кар'єри

 • Листопад - Грудень 2011 Еколого-медичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет Соціології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет економічних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Інститут філології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет комп'ютерних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет політичних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Юридичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • 13.12.2011 ІГУ (відкрита лекція Стівена Харріса,доктора державного управління професора Школи Публічної політики та Адміністрування Карлетоньского університету м.Оттава,Канада).

 • 12.12.2012 На базі ЧДУ ім. Петра Могили відкриється унікальна науково-освітня лабораторія «Microchip».

 • 09.12.2011 Круглий стіл до дня захисту прав людини

 • 16.11.2011 Посвята студентів першокурсників фак-та соціології

 • «Добрий вечір» Трунов Олександр Миколайович, к.т.н., доцент, перший проректор, проректор з навчальної і виховної роботи.

 • 02.03.2012 Виставка Леоніда Ящеко.

 • 18.03.2012 Зустріч ректора, Л.П.Кліменко з майбутніми студентами.

 • 20.03.2012 З 20 по 23 березня Чорноморський державний університет імені Петра Могили відвідав заступник декана місіонерського факультету православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету священик Олексій Лимарєв.

 • 03.04.2012 «Автопортрет» Віктор Гожий.

 • 22.04.2012 Круглий стіл «Влади і громади»

 • 27.03.2012 Фулбрайт. Відкрита лекція фахівця з афро-американській літературі, професора американістики University of West Florida (Pensacola, FL), автора низки статей з інтелектуальної історії та культурі США 20-го століття Марка Джеймса.

 • Конвокація магістрів ЧГУ

 • 15.03.2012 У ЧДУ ім. П. Могили розглядають проблеми альтернативних джерел енергетики.

 • 12.04.2012 Виставка картин колекціонера Вадима Юрлова.

 • 06.04.2012 У ЧДУ ім. Петра Могили обговорили Закон України «Про державну службу» та поговорили про стратегію кадрової політики на 2012-2020 рр..

 • 15.05.2012 Студенти «Могилянки» пікетували приймальню депутата Солтиса проти відкриття питного закладу в корпусі їх вузу.

 • 10.05.2012 Презентація книги професора кафедри української історії Торонтського університету, академіка Канадської королівської академії наук Павла-Роберта Магочія.