Українська (Ukrainian) English Русский (Russian)

ОГОЛОШЕННЯ

Всі оголошення

Останні новиниСтудентка 3 курсу факультету комп’ютерних наук Вікторія Савицька взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Математичні науки». Захід відбувся 31 березня та 1 квітня 2016 року у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. М. Коцюбинського.Нещодавно успішно завершився ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини» у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, в якому брали участь представники нашого університету.

Архів новин

Про нас пишуть

Вечером в среду, 16 декабря, в художественной галерее Черноморского государственного университета имени Петра Могилы состоялось открытие выставки «Обо всем понемногу». Автор всех представленных работ — Надежда Темерова, художник-постановщик Николаевского академического художественного русского драматического театра. Это далеко не первая выставка в ее творческой биографии, но первая, которая проходит за стенами русдрама.

Ректор ЧГУ имени Петра Могилы Леонид Клименко рассказал, как на поступление в вузы влияет внутриполитическая ситуация в стране

В редакции «Николаевских новостей» состоялся брифинг с участием ректора Черноморского государственного университета имени Петра Могилы Леонида Клименко и начальника отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации Александра Садовского.

Архів статей

НДІ радіаційної та техноекобезпеки ЧДУ ім. Петра Могили

Науково-дослідний інститут радіаційної та техногенно-екологічної безпеки (НДІ РТЕБ)
ЧДУ імені Петра Могили

e-mail: larani@mksat.net, larani@kma.mk.ua

Науково-дослідний інститут радіаційної та техногенно-екологічної безпеки створено у зв'язку з розширенням напрямків і обсягів наукової діяльності шляхом реорганізації НМЦ екобезпеки згідно наказу ректора ЧДУ № 70 від 16.12.2011 р. відповідно до рішення вченої ради ЧДУ від 08.12.2011 р. (протокол №4). НМЦ екобезпеки, в свою чергу, був створений за наказом ректора МДГУ Л.П. Клименка № 19 від 07.11.2003 р. відповідно до рішення вченої ради МДГУ від 22.09.2003 р. (протокол 1) для забезпечення розвитку наукового напрямку “екологічна безпека” на факультеті еколого-медичних наук та виконання “Вузівсько-шкільної екологічної програми Миколаївщини на 2004-07 рр.”, затвердженої управлінням освіти і науки (11.11.2003 р.) Миколаївської облдержадміністрації та узгодженої з Міністерством освіти і науки України (17.11.2003 р.) і Держуправлінням екологічної безпеки та природокористування у Миколаївській області (02.12.2003 р).
Директор інституту – професор кафедри біології та екологічної безпеки, д.б.н., проф. Томілін Ю.А.
Заступник – завідувач кафедри біології та екологічної безпеки, д.б.н., проф. Григор’єва Л.І.
Головною метою діяльності НДІ РТЕБ ЧДУ ім. Петра Могили є проведення наукових досліджень у галузі екології, радіоекології, радіаційної те техногенно-екологічної безпеки людини та довкілля та поєднання їі з освітньою практикою для підвищення підготовки дисциплін на рівні міжнародних вимог.
Основні види і напрямки діяльності:
 1. проведення радіоекологічних, радіоекотоксикологічних досліджень у Південному регіоні України;
 2. розробка наукових проектів у галузі радіоекології, техногенної та екологічної безпеки людини і довкілля;
 3. підвищення рівня еколого-радіологічної освіти студентів ЧДУ ім. Петра Могили на основі поєднання теоретичних і науково-практичних досліджень з теорії і практики в галузі радіоекології і техноекології.
Основними завданнями є:
 • розробка власних науково-практичних рішень, пов'язаних з місцевими (регіональними) екологічними і радіоекологічними (радіобіологічними) проблемами та їх реалізація;
 • аналіз існуючих науково-технічних розробок у сфері охорони довкілля, участь у формуваннні цільових регіональних програм з екологічної і радіаційної безпеки;
 • організація методичного та інструментального забезпечення, виконання екологічних і радіоекологічних досліджень, зумовлених науковими проблемами проектів (грантів), дипломних і дисертаційних робіт;
 • пошук та складання угод з акредитованими еколого-радіохімічними лабораторіями компетентних установ України на проведення наукових-дсоілджень з використанням сучасного обладнання;
 • постійна координація своєї наукової діяльності з науковою секцією "Радіобіологія, радіоекологія, радіаційна безпеки" Південного наукового центру НАНУ та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • пошук, розробка, корегування тем дипломних і дисертаційних робіт у галузі радіо-техноекобезпеки;
 • розробка та впровадження у практику навчально-практичих програм з екології, радіоекології, радіобіології, техногенної, екологічної та радіаційної безпеки.
Інститут оснащений апаратурою та обладнанням, яке використовується також при проведенні практичних і лабораторних робіт з дисциплін ”Моніторинг довкілля”, “Радіоекологія”, “Радіобіологія”: терези аналітичні (ВЛР-200), терези лабораторні (до 1000 г), шафа сушильна, потенціометр, спектрометричний комплекс АІ-1024-95, радіометри СРП-68, 88, РКС “Прип’ять” т. ін., комп’ютерний комплекс, лабораторний посуд т.ін.
У приміщенні встановлений і цілодобово експлуатується вимірювач потужності експозиційної дози (гамма-фону) ТІК-90.
Накопичений у НДІ радіо-техноекобезпеки науково-дослідний матеріал, література використовуються студентами, здобувачами для підготовки рефератів, курсових, а також дисертаційних робіт.
НДІ радіо-техноекобезпеки ЧДУ ім. Петра Могили виступає як ініціатор, так і активний організатор наукових конференцій (“Екологічна безпека об’єктів господарської діяльності” (червень 2004р., МДГУ), Всеукраїнської наукової екологічної конференції молодих вчених “Сучасні екологічні проблеми ядерної енергетики” (вересень, 2004р., ЧДУ), “Радіобіологічні читання”, присвячені 20-й річниці аварії на ЧАЕС (квітень 2006р., ЧДУ)), постійно діючої секції "Радіаційна, екологічна безпека. Безпека життєдіяльності людини" при щорічній конференції "Могилянські читання" (ЧДУ)..
Сьогодні Інститутом заплановані наступні теми науково-прикладних робіт:
Напрямок 1. Екологічна безпека територій південного регіону:
1.1. Пилоутворення на шламосховищах промислових об’єктів і розробка заходів з його зменшення
1.2. Підтоплення населених пунктів і господарських територій. Пошук вирішення проблеми
1.3. Засолення сільськогосподарських угідь і збільшення надходження до них важких металів. Розробка контрзаходів.
1.4. Зростання мінералізації ставків-охолоджувачів АЕС і ТЕС та заходи з їх розсолення (замість існуючої “продувки” ставка-охолоджувача у річкові системи).
Напрямок 2. Радіаційна безпека:
2.1. Модернізація автоматизованої системи радіаційного контролю повітря для покращення забезпечення своєчасного проведення йодної профілактики населення у випадку аварії на АЕС
2.2. Радіаційна безпека південних провінцій України з підвищеним рівнем природної радіоактивності. Розробка контрзаходів.
2.3. Реконструкція дозового навантаження на населення півдня України від чинників іонізуючого випромінювання
Співробітники Наукового інституту мають досвід у подоланні наслідків ядерних аварій, оцінки радіоекологічних ситуацій.
Монографії науковців НДІ РТЕБ:
 1. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А.  Радіоекологічні та радіобіологічні аспекти зрошуваного землеробства півдня України.  – Миколаїв: Видавничий центр МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 264 с.
 2. Томілін Ю.А., Григор’єва Л.І. Радіонукліди у водних екосистемах південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення, дозове навантаження на людину і контрзаходи. – Миколаїв: Видавничий центр МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 270 с.
 3. Григор’єва Л.І. Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: чинники, прогнозування, контрзаходи. / Л. Григор’єва, Ю. Томілін. – Миколаїв: Видавничий центр ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. –  332 с.
Підготовлені навчально-методичні посібники:
1. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище: Навчальний посібник (гриф МОН, МС України). – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 174 с.
2.   Григор'єва Л.І., Томілін Ю.А. Іонізуюче випромінювання:  Навчальний посібник (гриф МОН, МС України) – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, Миколаїв, 2008. - 125 c.
3. Григор'єва Л.І., Томілін Ю.А. Основи біофізики і біомеханіки: Навчальний посібник. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. - 320 с.
4.  Григор'єва Л.І., Томілін Ю.А. Екологічна токсикологія та екотоксикологічний контроль: Начальний посібник - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, Миколаїв, 2012. - 320 с.
5. Томілін Ю.А., Григор’єва Л.І. Практикум з дисципліни “Радіоекологія”: Навчальний посібник. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 54 с.
та інші.
НДІ РТЕБ тісно співпрацює з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченко (біологічний факультет), Миколаївським державним університетом ім. В.О. Сухомлинського (кафедра біологічних основ), Херсонським державним університетом (кафедра біології), Одеською академією холоду (кафедра екології), Миколаївським відділенням Української екологічної академії наук, міжнародною науковою асоціацією радіобіологів IUR (м. Брюсель), лабораторіями ПУ АЕС та іншими науковими і учбовими установами. У межах цих зв’язків проведено міжнародну наукову конференцію на базі ЧДУ (червень, 2008 р.) “Радіопротектори ефективної дії при хронічному опроміненні малими дозами”.

Температура в аудиторіях

Історія і політика без міфів.


 • ПН TV Політичні еліти України (Котляр Ю. В. , Шевчук О. В.)

 • ПН TV Гендерна рівність (Іовчева А. М.)

 • ПН TV Про голод і канібалізм (Погромський В. О.)

 • Історія звязків Південної України (Вовчук Л. А.)

 • Громадянське суспільство (Іванов М. С. )

 • Україна і геополітика (Чупрін Р. В.)

 • Хто зрадник Мазепа чи Петро І Шевченко Н В

 • Як Росія нищила Україну

 • Звідки з'явилась Україна

 • Армія і народний рух в боротьбі за українську державність
 • Відео архів ЧДУ


 • 1.ТНМ 09 04 2016


 • 1.ТНМ 09 04 2016

 • ТНМ 05 04 2016

 • ТНМ 01 04 2016

 • ТНМ 22 03 2016
 • МСН Виставка Сєнкевич 07 03 2016

 • ТНМ сюжет - навчання 26.02.2016

 • Вечер поэзии в библиотеке им А Гмырева

 • Объектив 11 02 16 Выставка в ЧДУ

 • ТНМ 11 02 2015 Тренінг

 • МСН Східний Новий рік 10.02.2016.

 • Розмова на тему Галина Топча Науково практична конференція 27 01 2016

 • Новий день Пронкевич 29 01 2016
 • ТНМ 25 01 2016 Форум майбутнього Миколаєва

 • ТНМ 25 01 2016 День відкритих дверей

 • Объектив 19 01 16 Юбилей Николаевской могилянки

 • Добрый вечер 18 01 16 Брюховецкий

 • Розмова на тему 18.01.2016

 • ТНМ сюжет - ЧДУ 18.01.2016

 • Військові в ЧДУ ім. Петра Могили

 • Новий день 31.12.2015

 • Добрий вечір 26.12.15 Ващенко

 • Об’єктив 17.12.15 12 Не театральна прем’єра

 • Добрий вечір 18.12.15 Кіпіані

 • Об’єктив 19.11.15 Українські студії в ЧДУ

 • Об’єктив 19.11.15 Могилянські читання

 • Сюжет ТСН про воїна АТО- нині студента ЧДУ

 • Новий день. Болгарське товариство 23.11.2015

 • Объектив 18.11.15 ЧДУ

 • Національні дебати

 • Миколаївський клуб директорів

 • 16.10.2015 Посвята

 • 16.10.2015 Концерт

 • 01.10.2015 Іспаністи в ЧДУ

 • 29.09.2015 Іспаністи в ЧДУ

 • 29.09.2015 Змагання з веслування

 • 01.09.2015 Посвята в студенти

 • 31.07.2015 Посвята в студенти

 • 15.07.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 11.06.2015 Міжнародні зв'язки в ЧДУ

 • 27.05.2015 Круглий стіл в ЧДУ

 • 26.05.2015 Презентація книги Андрія Новака

 • 25.05.2015 Посмертна виставка Зебека

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ (ТВ)

 • 08.05.2015 Концерт до Дня Перемоги в ЧДУ

 • 12.03.2015 Наталія Дзюбенко-Мейс в ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.03.2015 Виставка Сергія Шаповалова

 • 12.02.2015 Дискусія про безпеку України

 • 06.02.2015 Факультет Соціології

 • 05.02.2015 Інститут інженерії

 • 03.02.2015 У ЧДУ ім. П. Могили інваліди здобули нову спеціальність

 • 02.02.2015 Відкриття Центру соціально психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування

 • 02.02.2015 Курси в ЧДУ ім Петра Могили

 • 02.02.2015 Куди піти вчитись

 • 02.02.2015 Типовий студент політолог

 • 02.02.2015 Коротко про головне

 • 27.01.2015 Добрий вечір Григор'єва

 • 20.01.2015 ЧДУ відзначив 19 років

 • 19.01.2015 Розмова Хоржевська Клименко

 • 15.01.2015 Художники за неподільну Україну

 • 11.12.2014 Перепідготовка військовослужбовців

 • 04.12.2014 Благодійний ярмарок на допомогу військовим

 • 02.12.2014 Як вузи беруть на бюджет дітей бійців АТО

 • 18.11.2014 Тиждень європейської якості в ЧДУ

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 05.11.2014 Передача в експлуатацію БТРів, відремонтованих за допомогою ЧДУ ім. П. Могили

 • 30.10.2014 Уроки європейців для України в ЧДУ

 • 30.10.2014 Незвичайний спектакль у ЧДУ ім. П. Могили

 • 27.10.2014 Творчість студентів могилянки у галузі телебачення

 • 16.10.2014 День відкритих дверей

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС 2

 • 30.09.2014 Відкриття Інформаційного центру ЄС

 • 23.09.2014 Європа у валізі

 • 18.09.2014 Навчання людей з інвалідністю

 • 18.09.2014 Збір коштів на ремонт БТРів

 • 11.09.2014 Зустріч студентіва ЧДУ з литовськими журналістами

 • 11.09.2014 Виставка Анатолія Шаповалова

 • 16.08.2014 Сюжет про: ЧДУ імені Петра Могили

 • 01.07.2014 ЧДУ імені Петра Могили

 • 03.06.2014 Леонід Клименко у програмі "Добрий вечір"

 • 18.05.2014 День відкритих дверей

 • 29.04.2014 Політологи в ЧДУ

 • 15.04.2014 Польська делегація у ЧДУ ім. П. Могили

 • 10.04.2014 Посол Латвії у ЧДУ ім. П. Могили

 • 31.03.2014 Соціальний проект студентів соціології

 • 13.03.2014 Нова лабораторія в ЧДУ ім. П. Могили

 • 02.03.2014 Клименко на антивоенном митинге

 • 20.01.2014 День відкритих дверей

 • 13.02.2014 Виставка братів Поздєєвих

 • 11.02.2014 Випуск першої групи інвалідів

 • 06.02.2014 День Кар’єри

 • 30.01.2014 Майстер-клас у ЧДУ ім. П. Могили

 • 23.01.2014 Вахтанг Кіпіані презентує книжки в ЧДУ ім. П. Могили

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-3.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування-2.

 • 13.12.2013 Відкриття Центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування.

 • 03.12.2013 Перепідготовка військовослужбовців у ЧДУ

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську 2

 • 26.11.2013 Студентський симпозіум в Івано-Франківську

 • 14.11.2013 Круглий стіл: дискусія щодо євроінтеграції

 • 14.11.2013 Виставка Володимира Тарабанова

 • 12.11.2013 Відкриття інституту полоністики

 • 07.11.2013 Брати Капранови в ЧДУ ім. П. Могили

 • 22.10.2013 Науково-практична конференція в ЧДУ

 • 22.10.2013 Концерт Ігоря Жука

 • 17.10.2013 Наукові школи ЧДУ

 • 17.10.2013 Виставка миколаївських художників

 • 15.10.2013 ЧДУ: 10 років кафедрі

 • 10.10.2013 ЧДУ: день відкритих дверей

 • 08.10.2013 ЧДУ: працевлаштування випускників

 • 17.09.2013 ЧДУ посол ЕС

 • 01.09.2013 День знань

 • 01.08.2013 Зустріч з інвалідами

 • 04.07.2013 Могилянка бакалаври

 • 02.07.2013 Центр вивчення корейської мови

 • 21.06.2013 Могилянка екологічний аудит

 • 28.05.2013 Могилянка наукова конференція

 • 23.05.2013 Виставка сучасних ікон

 • 19.05.2013 День відкритих дверей.

 • 18.05.2013 Фільм про науку в ЧДУ ім. П. Могили

 • 16.05.2013 Європа у валізі

 • 26.04.2013 Науковий семінар, присвячений 27 річниці аварії на ЧАЕС

 • 25.04.2013 Американська карикатура

 • 18.04.2013 Генеральный консул Грузії

 • 01.04.2013 Виступ студента юридичного факультету ЧДУ ім. Петра Могили Андрія Климовича на навчальних засіданнях Європейського кримінального суду

 • 26.03.13. Всеукраїнська науково-практична конференція

 • 21.03.13. Вікіпедія в Могилянці

 • 21.03.13. Виставка Ганни Стефановської

 • 01.03.2013 День Кар’єри

 • 27.02.2013 Виставка Юрлова

 • 27.02.2013 Нарада проректорів та заступників директорів вищих навчальних закладів

 • 07.03.2013 День Інституту філології

 • 22.02.2013 Програма присвячена 50-річчу професора Пронкевича О. В.

 • 19.02.2013 Приїзд Генерального консула Болгарії

 • 17.02.2013 День відкритих дверей

 • 09.02.2013 Чемпіонат з академічного веслування на тренажерах

 • 29.01.2013 Чужих дітей не буває

 • 27.01.2013 Різдвяна виставка

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу "Так ТВ"

 • 18.01.2013 Круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до Європейського союзу

 • 02.11.2012 Фотовиставка "Спорт" - галерея

 • 30.10.2012 Конгрес Європейські студенти

 • 11.10.2012 Галерея - Виставка Артим

 • 09.10.2012 Вручення дипломів держслужбовцям

 • 02.10.2012 Регата "Кубок Чорного моря"

 • 27.09.2012 Галерея - Виставка Мартинова

 • 25.09.2012 Захист магістрів держслужби

 • 11.09.2012 Добролевский - 80 років

 • 23.11.2011 День кар'єри

 • Листопад - Грудень 2011 Еколого-медичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет Соціології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет економічних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Інститут філології «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет комп'ютерних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Факультет політичних наук «Дні відкритих дверей»

 • Листопад - Грудень 2011 Юридичний факультет «Дні відкритих дверей»

 • 13.12.2011 ІГУ (відкрита лекція Стівена Харріса,доктора державного управління професора Школи Публічної політики та Адміністрування Карлетоньского університету м.Оттава,Канада).

 • 12.12.2012 На базі ЧДУ ім. Петра Могили відкриється унікальна науково-освітня лабораторія «Microchip».

 • 09.12.2011 Круглий стіл до дня захисту прав людини

 • 16.11.2011 Посвята студентів першокурсників фак-та соціології

 • «Добрий вечір» Трунов Олександр Миколайович, к.т.н., доцент, перший проректор, проректор з навчальної і виховної роботи.

 • 02.03.2012 Виставка Леоніда Ящеко.

 • 18.03.2012 Зустріч ректора, Л.П.Кліменко з майбутніми студентами.

 • 20.03.2012 З 20 по 23 березня Чорноморський державний університет імені Петра Могили відвідав заступник декана місіонерського факультету православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету священик Олексій Лимарєв.

 • 03.04.2012 «Автопортрет» Віктор Гожий.

 • 22.04.2012 Круглий стіл «Влади і громади»

 • 27.03.2012 Фулбрайт. Відкрита лекція фахівця з афро-американській літературі, професора американістики University of West Florida (Pensacola, FL), автора низки статей з інтелектуальної історії та культурі США 20-го століття Марка Джеймса.

 • Конвокація магістрів ЧГУ

 • 15.03.2012 У ЧДУ ім. П. Могили розглядають проблеми альтернативних джерел енергетики.

 • 12.04.2012 Виставка картин колекціонера Вадима Юрлова.

 • 06.04.2012 У ЧДУ ім. Петра Могили обговорили Закон України «Про державну службу» та поговорили про стратегію кадрової політики на 2012-2020 рр..

 • 15.05.2012 Студенти «Могилянки» пікетували приймальню депутата Солтиса проти відкриття питного закладу в корпусі їх вузу.

 • 10.05.2012 Презентація книги професора кафедри української історії Торонтського університету, академіка Канадської королівської академії наук Павла-Роберта Магочія.